Yüksek Riskli Gebelikler

 • Rh Negatif Anne Adayının Gebeliği

  Rh negatif ne demektir? Rh, ilk defa tanımlandığı maymunun ismi olan Rhesustan türetilmiş bir kısaltmadı. Kan grubu kağıdınızda A, B, AB veya 0’dan sonra Rh gelir ve Rh + veya Rh – yazar. Örneğin benim kan grubum, A Rh –. Eğer kırmızı kan hücreleri olan eritrositlerinizde Rh proteini varsa siz de benim gibi Rh +, […]

 • Gebelik ve Emzirme Döneminde COVID-19 Aşıları

  Tüm dünyada, COVID19 aşılarının üretimi, diğer tüm aşılardan farklı olarak onay süreçlerinin dışında tutulmuş; benzeri şimdiye dek görülmemiş bir hızda aşı geliştirilmesinin yolu açılmıştır. Geliştirilen aşılar mRNA aşıları İnaktif aşılar Rekombinant alt ünite aşıları Adenovirus vektör aşıları Tüm Dünyada 4 farklı tipte; toplam 8 aşı, Faz 3 çalışmalarını tamamlayarak bir kısmı üretildikleri ülkelerde, bir kısmı […]

 • Konjenital Sifilis

  Konjenital sifilis nedir? Gebelik sırasında sifilis (frengi) enfeksiyonu olan anne adayının bebeğinde oluşan ciddi sorunlara yol açabilen bir enfeksiyondur. Konjenital olması, bebeğin doğumu sırasında da sifilise bağlı sorunların var olduğunu ifade eder. Frengi, erkeklerde penis ve kadınlarda vajina veya anüs çevresinde kırmızı yaralara neden olan, cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur. Yaralar acılı olmadığı için birçok […]

 • Gebelik ve Korona Virüs Enfeksiyonu

  2020 yılı başında Çin, Wuhan’da ortaya çıkan koronavirüs enfeksiyonu (COVID-19) dünyada giderek yayılarak, bir salgına dönüşmüştür. Hızlı yayılması, bir tedavisinin olmaması, ölümcül olması hastalığın yarattığı etkiyi arttırmaktadır. Gebeler, viral enfeksiyonlara karşı gebe olmayanlara göre daha hassastır. Gebelerde tedavi, gebe olmayanlardaki gibidir. Bazı gebelerde bebek ölümü ve erken doğum görülmüştür. Koronavirüs, solunum yolu enfeksiyonu yapan bir […]

 • Zika Virüs

  Kendini koru! Gebeliğini koru! Eğer hamileyken Zika virüsü kaparsanız, bu bebeğinizin sağlığını tehdit edebilir. Zika; mikroensefali gibi ciddi doğum hasarlarına sebep olabilir. Mikroensefali; nöbet geçirme, beslenmede sıkıntılar, işitme kaybı, görme bozuklukları ve öğrenme zorluğu gibi ömür boyu süren sorunlara yol açabilir. Henüz bir aşısı olmadığı için bu virüsü engellemenin en iyi yolu enfeksiyondan kaçınmaktır. Zika […]

 • Biyokimyasal Gebelik

  Pozitif gebelik testini takiben hiç adet oldunuz mu? Gebelik testini pozitif gördükten sonra adet olmak biraz üzücü, biraz da korkutucu bir durumdur. Ama tahmininizden çok daha sık görülen bir sorun. Bizim biyokimyasal gebelik dediğimiz bu durum, çok erken bir gebelik kaybıdır. Biyokimyasal gebeliklerin gerçekte ne kadar sık rastlanan sorunlar olduğunu bilmiyoruz. Bazen zamanında veya birkaç gün […]

 • tubes-500x500

  Tiroid Fonksiyon Testleri

  Tiroid fonksiyonlarının belirlenmesinde en hassas test TSH’tır. Herhangi bir sorunu olmayan kişilerde yalnızca TSH bakılması yeterlidir.  Anne adayında herhangi bir tiroid hastalığı şüphesi veya TSH sonuçlarında normalden farklılık saptandığı durumda T3 ve T4’ün serbest formları bakılmalıdır. Anne adayında tiroid hastalığı bulguları yok ve TSH normal ise bu ST3 ve ST4 bakılması gereksizdir. Tiroid hastalığı açısından riski olan […]

 • Serklaj

  Servikal yetmezliğin asıl tedavisi serklaj ameliyatıdır.Rahim ağzı yetmezliği için yatak istirahati gibi cerrahi olmayan tedavilerin hiç birisi etkili değildir. Vajina içine yerleştirilip rahim ağzını koruyan pesser gibi uygulamalar üzerinde halen çalışılmaktadır. İki tane ameliyat tipi belirlenmiştir. McDonald ve Shirodkar teknikleri. McDonald tipinde rahim ağzına, vajina birleşme hattına en yakın çizgiden dikiş atılarak rahim ağzı torba şeklinde […]

 • Rahim Ağzı Yetmezliği

  Rahim ağzı, bir balonun bağlı ağzı gibi bebeği rahim içinde tutar. Rahim ağzı yetmezliği, rahim ağzı kanalının gebeliği koruyamamasıdır. Rahim ağzı yetmezliğine bağlı gebelik kaybı, genellikle gebeliğin ikinci üç aylık döneminde erken su gelmesi ile sonuçlanır. Gebe kalmadan önce rahim ağzı (rahimi vajinaya bağlayan doku) sıkı sıkıya kapalıdır. Gebelik ilerleyip doğum yaklaşınca rahim ağzı yumuşar, uzunluğu […]

 • Doğumda Antikoagülan (Heparin) Tedavi

  Doğumdan önce, düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH) yerine heparine geçilmelidir. Bu değişiklik, tahmini doğum tarihinden 1 ay önce veya erken doğum beklenen olgularda daha erken olabilir. Zorunlu hallerde, ilaçların 24 saat önceden kesilmiş olması yeterlidir. Bu, ameliyattaki kanamadan ziyade epidural anestezi sırasındaki kanama tehlikesini azaltmak için gereklidir. DMAH, tedavi edici dozda ise epidural anesteziden 24 […]

 • Gebelikte Pıhtılaşma Sistemi

  Gebelikte pıhtılaşma eğilimi artar. Bu da, gebelikte pıhtılaşma ile oluşan hastalıkların daha sık görülmesine neden olur. Gebelikte normal dışı pıhtılaşma riskini artıran faktörler şöyle sıralanabilir. Hiperkoagülabilite. Pıhtılaşmanın kolaylaşması. Pıhtılaşmayı kolaylaştıran bazı faktörler artar: Fibrinojen, Faktör VII, Faktör VIII, Faktör X, VW faktör, PAI-1, PAI-2 Pıhtılaşmayı kolaylaştıran bazı faktörler değişmeden kalır: Faktör II, Faktör V, Faktör […]

 • Gebelikte Tromboembolik Hastalık

  Gebelik, tromboembolik hastalık riskini 5-6 kat artırır. Yaklaşık olarak her 1000 doğumdan birinde gebeliğe bağlı tromboembolik hastalık yaşamaktadır. Tromboembolik hastalık, sezaryen doğumlarda vajinal doğumlara oranla 2-4 kat fazladır. Bu nedenle tromboembolik hastalıklar anne ölümlerinde önde gelen nedenler arasındadır. 100.000 doğumdan 1’inde tromboembolik hastalık nedeniyle ölüm görülür. Bu, tüm anne ölümlerinin %10’udur. Gelişmekte olan ülkelerde önde gelen anne ölüm nedeni […]