Gebelikte Pıhtılaşma Sistemi

Gebelikte pıhtılaşma eğilimi artar. Bu da, gebelikte pıhtılaşma ile oluşan hastalıkların daha sık görülmesine neden olur. Gebelikte normal dışı pıhtılaşma riskini artıran faktörler şöyle sıralanabilir.

  • Hiperkoagülabilite. Pıhtılaşmanın kolaylaşması.
    • Pıhtılaşmayı kolaylaştıran bazı faktörler artar: Fibrinojen, Faktör VII, Faktör VIII, Faktör X, VW faktör, PAI-1, PAI-2
    • Pıhtılaşmayı kolaylaştıran bazı faktörler değişmeden kalır: Faktör II, Faktör V, Faktör IX
    • Pıhtılaşmayı önleyen bazı faktörler azalır: Serbest protein S
    • Pıhtılaşmayı önleyen bazı faktörler değişmeden kalır: Protein C, AT-III
  • Venöz staz. Kan akımının yavaşlamasına neden olan damar daralmaları. Gebelikte hareketliliğin azalması ve budan daha önemlisi büyüyen rahimin bacaktan dönen damarlara yaptığı bası nedeniyle bacak damarlarından dönen kanın yavaşlaması.