Genel

 • Vajinismus Tedavisi

  Vajinismusun bugün için bilimsel olarak başarısı kanıtlanmış tek tedavi yolu cinsel terapidir. Vajinismus cinsel tedaviye en iyi ve en kısa sürede yanıt veren cinsel işlev bozukluğudur. Uygun cinsel terapiyle yüzde yüze yakın düzelme olur. Vajinismus dışı nedenler ekarte edilmelidir. Vajinismus sorununda da öncelikle eş reddi olup olmadığı araştırılmalıdır. Genç, cinsel bilgisizliği çok belirgin kadınlarda yalnızca […]

 • Fetal İntrakardiyak Hiperekojen Fokus

  Fetal intrakardiyak hiperekojen fokus, bebeğin kalbi içinde beyaz (parlak) nokta olarak tanımlanabilir. Kalp içinde kalp kapaklarını tutmakla görevli kaslardan bir ya da birkaçının içinde biriken kalsiyumdan kaynaklanır. Bu bir hastalık değildir. Bebekte herhangi bir genetik bozukluk yok ise bu parlak nokta kendiliğinden yok olacaktır. Ultrason muayenesinde bebeğin kalbi içinde, bulunan beyaz odaktır. Genellikler (%95) sol […]

 • Vulvanın Ülseratif Hastalıkları

  Dış cinsel olarak da adlandırılan vulva, herhangi bir muayene aleti kullanmaksızın dışarıdan görülen cinsel organdır. Özellikle cinsel yolla bulaşan hastalıklar başta olmak üzere bazı enfeksiyonların ilk bulaştığı yer vulvadır. Vulva cildinin soyulması ile yara şeklinde bir görünüm ortaya çıkar. Buna ülser adı verilir. Behçet Hastalığı Otoimmün bir hastalıktır. Aft: Ağızda ve genital bölgede görülür. Aftlar […]

 • Kadın üreme sistemi enfeksiyonları

  Kadınlarda Enfeksiyonlar

  Cinsel İlişkiyle Bulaşan Hastalıklar Dış Cinsel Organ (Vulva) Enfeksiyonları Mesane Ağrısı Sendromu (İnterstisyel Sistit) (Sorularla) Bartholin Bezi Enfeksiyonu (Bartholinit) Vajina (Hazne) Enfeksiyonları (Vajinitler) Mantar Vajiniti Trikomonas Vajiniti Bakteriyel Vajinozis Rahim Ağzı (Serviks) Enfeksiyonu (Servisit) Rahim İç Tabakası (Endometrium) Enfeksiyonu (Endometrit) Gebelikte Zarlar (Amniyon) ve Plasentanın (Koriyon) Enfeksiyonu (Koriyoamniyonit) Doğum Sonrası Endometrit (Postpartum Endometrit) Karın Zarı (Periton) […]

 • Gebelik ve Obezite

  Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, kadın sağlığıyla en fazla uğraşan hekim grubunu oluşturmaktadır ve obezite üreme çağındaki kadınların en sık görülen sağlık sorunudur. Obezitenin gebelik  üzerindeki  etkileri sıklıkla göz ardı edilmektedir. Gebelikte obezitenin yönetimi çok önemlidir ve döllenmeden önce başlayıp doğum sonrası dönemde de devam etmelidir. Gebeliğe obez mi başlıyorum? Ağırlığınızı kilogram olarak ölçün. Örneğin 55 kg. […]

 • Gebelikte Tiroid Nodülü, Kanser ve Tiroidit

  Tiroid Nodülü ve Kanser Gebelikte saptanan 1 cm.den büyük çaplı tiroid nodüllerine ince iğne aspirasyon biyopsisi (TİİAB) uygulanmalıdır. Nodüllerin takibi ultrasonografi ile de değerlendirilebilir. Birinci ya da erken ikinci devrede saptanan ve biyopsi sonucu kötü huylu gelen nodüllerde ikinci trimesterde cerrahi uygulanabilir. Gebeliğin daha geç evrelerinde tanı alan ve ilerlemiş hastalığı olmayanlarda cerrahi tedavi doğum […]

 • Gebelik ve Hipertiroidi

  Tiroid bezinin aşırı hormon üretmesine bağlı olarak kandaki tiroid hormonu düzeylerinin artmasına hipertiroidi denir. Hipertiroidi gebelikte %0,2-1 sıklıkla rastlanmaktadır. Vakaların çoğu daha önceden hipertiroidisi olan Graves hastalarıdır. Hipertiroidi annede düşük, gebelik ile ilişkili hipertansiyon, erken doğum eylemi, anemi, enfeksiyon, kalp ritm bozuklukları ve daha ilerlemiş olgularda kalp yetmezliği ve tiroid krizine yol açabilir. Bebek açısından […]

 • NIPTin Yazılımı

  Yazılım özel olarak bu amaç için geliştirilmiş olup, elde edilen dizileri ilgili kromozomlarla eşleştirmekte ve 21. kromozoma ait genetik materyalin miktarını belirlemektedir. Buradaki miktar, kalite kriterlerini sağlayan dizilerin içindeki yüzde olarak belirtilmektedir. Doğrulanmış bir algoritma kullanılarak, 21. kromozoma ait DNA miktarının, diploid kromozom seti bulunduran olgulardaki normal değer aralıklarını aşıp aşmadığı hesaplanır. Normal aralık bir […]

 • NIPT Raporu

  Güncel bildirilerinde, Uluslararası Prenatal Tanı Derneği (International Society for Prenatal Diagnosis – ISPD) ve Profesyonel Perinatoloji Uzmanları Derneği (Professional Association of Practising Prenatal Physicians – BVNP), anlaşılır ve açıklayıcı bir şekilde tamamlayıcı bilgilendirme yapılması gerektiğini belirtmektedir. Bir tarama testi olduğundan sonuç kromozom bozukluğu var veya yok şeklinde değil yüksek olasılıkla şu veya bu şeklinde raporlamaktadır. […]

 • NİPT İle Sonuç Alınamaması

  NIPT’te testin sonuç verememe oranları %1-%8 arasında değişmektedir ve ciddi bir sorundur. Üç nedene bağlıdır; Materyelin laboratuvara ulaşması, Testte başarısızlık ve Yetersiz DNA Sınırlı sayıda gebede anne kanından yeterli DNA elde edilemediğinden NIPT yapılamaz. NIPT yapılamamış olması fetusta bir kromozom hastalığı veya başka hastalığın varlığını göstermez. Ancak kromozom anomalisi olasılığının arttığı akılda tutulmalıdır. Bu gebelerde NIPT için […]

 • NIPTleri Nasıl Yaptırırsınız

  Genetik bilgilendirmeyi takiben NIPT için hastadan onam alınır. NIPTleri Nasıl Yaptırırsınız? Farklı ticari firmaların testlerinin yapılma zamanları farklıdır. Anneden özel olarak hazırlanmış tüplere iki tüp kan alınır. Her iki tüp tamamen doldurulmalıdır. Tüpler alındıktan sonra kendi özel kitlerinde taşınmalıdır. Laboratuarda önce plazma ayrılır. Sonra serbest genetik materyal (cfDNA) plazmadan saflaştırılır. Bu saflaştırma işleminde çok az […]

 • NIPTlerin Mantığı

  Anne adayının kan dolaşımında kendi DNA’sının yanısıra, plasentayı geçip gelen bebeğe ait DNA molekülleri de dolaşır. Serbestçe dolaşan bu DNA parçalarının her birinin hangi kromozomun bir parçası olduğu saptanabilir. Bu durumda bebeğin kromozomlarından birinin sayı anormalliği, o kromozoma ait DNA’nın miktarına bakılarak tahmin edilebilir. Bunun için anne adayının kolundan az miktarda kan almak yeterli olacaktır. […]