NİPT İle Sonuç Alınamaması

NIPT’te testin sonuç verememe oranları %1-%8 arasında değişmektedir ve ciddi bir sorundur.

Üç nedene bağlıdır;

  • Materyelin laboratuvara ulaşması,
  • Testte başarısızlık ve
  • Yetersiz DNA

Sınırlı sayıda gebede anne kanından yeterli DNA elde edilemediğinden NIPT yapılamaz. NIPT yapılamamış olması fetusta bir kromozom hastalığı veya başka hastalığın varlığını göstermez. Ancak kromozom anomalisi olasılığının arttığı akılda
tutulmalıdır.

Bu gebelerde NIPT için yeniden anne kanı alınıp test tekrarlanabilir.

https://izmirkarsiyakakadindogummerkezi.com/nipt-ile-sonuc-alinamamasi/

Posted in: