NIPT Raporu

Güncel bildirilerinde, Uluslararası Prenatal Tanı Derneği (International Society for Prenatal Diagnosis – ISPD) ve Profesyonel Perinatoloji Uzmanları Derneği (Professional Association of Practising Prenatal Physicians – BVNP), anlaşılır ve açıklayıcı bir şekilde tamamlayıcı bilgilendirme yapılması gerektiğini belirtmektedir.

Bir tarama testi olduğundan sonuç kromozom bozukluğu var veya yok şeklinde değil yüksek olasılıkla şu veya bu şeklinde raporlamaktadır.

NİPT, sonucu z-skoru şeklinde bildirir. Z-skoruna göre uzman doktor trizomi 21 tanısını yüksek bir doğrulukla onaylar veya dışlayabilir.

NIPT sonuçlarına göre izleyen adımlar

  1. Normal NIPT sonucu: Ultrason muayenesinde fetusta her hangi bir anormallik saptanmıyorsa ileri tetkik ve izleme gerek yoktur.
  2. Test başarısızlığı: Olguların bir kısmında yeterli fetal DNA elde edilemediğinden test uygulanamaz.
  3. Anormal NIPT sonucu: Eğer sonuçlar anrmal bulunmuş ise gebeliğin sonlandırılmasından önce amniyosentez veya koryom villus biyopsisi ile doğrulama yapılmalıdır.
  4. https://izmirkarsiyakakadindogummerkezi.com/nipt-raporu/
Posted in: