Genel

 • Ultrasonla Gebelik Tanısının Konması

  Beklenen adet tarihi üzerinden 5-6 gün geçtiğinde gebelerin çoğunda ultrason ile rahim içinde gebelik kesesi görülebilir. İdrarda gebelik testi yanıltıcı sonuçlar verebilir. Ancak kanda yapılan gebelik testi hemen hemen her zaman doğrudur. Kanda gebelik testinin pozitif bulunması yani 4 mIU/ml’nin üzerinde olması bir döllenmenin olduğunu gösterir. Döllenmeden sonra beta HCG adlı hormon ortalama her 2 […]

 • Üst Bacak Kemiği Uzunluğu (FL)

  Diz ile kalça arasındaki kemiğin uzunluğu ölçülür. Vücudun en uzun kemiğidir. Bu şekli ile bebeğin uzamasını gösteren iyi bir belirteçtir. Bu özelliğinden ötürü cüceliklerin erken tanısında önem taşır. Ancak FL ile hafta arasındaki küçük farklılıklar anormal olarak değerlendirilmemelidir. Genel anlamda kullanılabilirliği baş çapı gibidir. 14. gebelik haftasından itibaren ölçülebilir. 14. gebelik haftasında ortalama 15 mm […]

 • Baş Çapı (BPD)

  Başın bir yandan diğer yana çapının ölçümüdür. 13 haftada ortalama 24 mm iken doğum zamanında 95 mm dir. Aynı gebelik haftasına sahip ve aynı ağırlıkta bebeklerin baş çapları birbirinden çok farklı olabilir. Bu, bebeğin ileri yaşlarında kafa şeklinin nasıl olacağını gösterir. Bu yüzden tahmini doğum tarihi hesaplaması için güvenilir bir yöntem değildir. BPD ile gebelik […]

 • Baş Popo Uzunluğu (CRL)

  Bu ölçüm, gebeliğin 7. haftası ile 14. haftası arasında yapılır. Gebeliğin büyüklüğü hakkında en doğru bilgi veren ölçümdür. CRL ölçümü ile döllenme tarihi 3-4 günlük hata payı ile hesaplanabilir. Diğer hiçbir ölçümün hesaplamaları CRL kadar isabetli olmadığından CRL ile hesaplanan tahmini doğum tarihi gebeliğin devamında yapılan diğer ultrason ölçümü sonuçlarına bakarak değiştirilmez. Bu yüzden örneğin […]

 • Gebelik Kesesi Çapı (GS)

  Gebelik kesesi, bir hafta gecikmeden sonra görüntülenebilir. Her gün ortalama 1 mm. büyür. Kese genellikle tam bir küre şeklinde değildir. Bu durumda üç boyutu ölçülüp ortalaması alınarak gebelik büyüklüğü hesaplanır. Ancak gebelik kesesi çapına bakarak gebelik büyüklüğü hesaplanması çok doğru sonuçlar vermeyebilir. Bu yüzden bu ölçümle hafta hesaplaması çok kullanılmaz. Gebelik kesesinin görüntülenebildiği haftalarda görülebilen […]

 • Gebelikte AFP Yüksekliği

  AFP (Alfa Fetoprotein), bebeğin kanındaki temel proteindir. Yetişkin için albümin neyse bebek için AFP odur. Bu durumda gebelik sırasında anne adayının kan dolaşımındaki AFP de artar. Ancak bu artış beklenenden fazla ise bu, bazı hastalıkların habercisi olabilir. Üçlü ve dörtlü tarama testinin de nir parçası olan AFP değeri yüksek bulunursa şu olasılıklar akla gelir. Bebekte […]

 • Bebeğin Suyunun Araştırılması

  Bebeğin gebelik boyunca içinde büyüdüğü sıvıya amniyon sıvısı denir. Sıvının fazla olması polihidramniyoz, yetersiz olması oligohidramniyozdur. Her iki durumun da bebeğe kötü etkileri olabilir. Her iki durumda da bebeğin ultrasonla iyice araştırılması gerklidir. Yetersiz sıvı durumunda bebekte gelişme geriliği, barsak tıkanıklığı ve böbrek hastalıkları olup olmadığı araştırılır. Sıvının fazla olduğu durumlarda bebekte hidrops denilen durum […]

 • Gebelik Yaşının Belirlenmesi ve Büyümenin Değerlendirilmesi

  27-32. gebelik haftası arasında bebeğin büyümesinin incelenmesi ve tahmini ağırlığının hesaplanması için ultrason yapılır. Önceki ultrason taramalarında bir anormallik saptanmış olanlarda anormalliğin ilerleme durumu gözden geçirilir. Plasenta pozisyonu tekrar belirlenir. Büyüme ve gelişme her haftada gözlense de en çok son üç ayda önem kazanır. Ultrasonun gebelikte kullanımının en önemli nedeni bebeğinizin büyümesini kontrol etmektir. Bebeğin […]

 • Kadınlarda Kanser Tarama

  Meme Kanseri 40 yaşından itibaren 1-2 yılda bir, 50 yaşından itibaren yılda bir mamografi yapılmalıdır. Her kadın yılda bir defa meme muayenesi olmalıdır. Her ne kadar yararı net kanıtlanmamış olsa da ayda bir defa ve özellikle adet kanaması bitiminde kendi kendine meme muayenesi, elle fark edilebilen kitlelerin tanısı için yararlı olacaktır. Rahim Ağzı Kanseri Servikal smear […]

 • düşük

  Abortus (Düşük)

  Gebeliğin 20. haftasından veya bebeğin 500 gramdan küçük iken kaybedilmesidir. Abortus, bazı ayrıntılara göre özel isimler alır. Erken abortus: 12 haftadan önce olan kayıplardır. Geç abortus: 12- 20 hafta arasında olan kayıplardır. Spontan abortus: Kendiliğinden olan düşüklerdir. Abortus imminens (Düşük tehlikesi) Önlenebilen, kanama ile kendini gösteren abort şeklidir. Abortus insipiens: Rahim ağzı açılmış, önlenemeyen abortustur. İnkomplet […]