Türkiye’de Kürtaj

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; ülkemizde yılda 1.250.000 civarında bebek doğmaktadır. Gebeliklerin yaklaşık onda biri istendiği halde düşükle sonlanmaktadır. Yaklaşık diğer onda biri ise istenmeyen gebelik nedeniyle kürtaj ile sonlandırılmaktadır. Her yıl yaklaşık 100.000 den fazla kadın kürtaj olmak için başvurmaktadır.

Aile planlaması, doğum kontrol yöntemlerinin yeterince uygulanmadığı ülkemiz için oldukça önemli bir konu oluşturmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, her yıl dünyada 78.000 kadının güvenli koşullarda gerçekleştirilmeyen istemli düşük nedeniyle yaşamını kaybettiğini bildirmektedir.

Ülkemizdeki gebeliklerin %30’unun plansız olarak veya istemeden gerçekleşmesi ve yüksek bir oranının kürtajla sonuçlanması konunun önemini yansıtmaktadır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Şahin 14 Haziran 2012’de Strazburg’da ‘Kadının Toplumdaki Rolü’ konulu panelde %40 civarında istenmeyen gebeliğin kürtajı beraberinde getirdiğine işaret etmiştir.

Gebelik Kürtajı

Kürtaj nedir

Nasıl yapılır

Kadının Kürtaj Hakkı

Türkiye’de Kürtaj

Yasal Yönü

Nerede Yapılmalı

Öncesinde Dikkat Edilecek Konular

Kürtaj anestezisi

Kürtaj Sonrası