Kadının Kürtaj Hakkı

Gebeliğin sonlandırılması, sağlık, hukuk, tıp etiği, felsefe, din ve kadın çalışmaları gibi birçok alanda tartışılagelmiştir. Tıp etiğinin en eski konularından olan gebeliğin sonlandırılması1, aynı zamanda sağlık hukuku alanında da en tartışmalı konulardan biridir. Bu konudaki destekleyici görüşe göre, kadın kendi bedeni üzerinde özgürce tasarruf edebilirken, karşıt görüş bunu kadının rahminde başlamış olan hayata müdahale olarak ve hatta cinayet olarak yorumlamaktadır. Eski Yunan uygarlığındaki özgün Hipokrat Andı’nda hekimlerin “kadınlara çocuk düşürmek için yardımcı olmamak” için yemin ettikleri bilinmektedir. Kadının kendi bedeni üzerindeki denetim hakkının bir parçası olan bu konunun bir uzantısı da tıp biliminin cenini değerlendirişi ile ceninin hukuki açıdan ne zaman kişilik kazandığı tartışmalarıdır.

Kürtaj, sayısı azalsa da başvurulan bir yöntemdir. 2008 Türkiye Nüfus Sağlık Araştırmasında istenmeyen gebeliklerin düşükle sonlandırılmasının %10’lara düşmüştür. Türkiye’de her yıl 1.5 milyon kadın gebe kaldığına göre, yılda 100.000 üzerinde kürtaj oluyor. Gebelikler, %70 oranda özel sektörde sonlandırılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (“DSÖ”) tahmini verilerine göre dünyada her yıl uygulanan 46 milyon isteyerek gebeliği sonlandırma işleminin 20 milyon kadarı güvenli olmayan koşullarda uygulanmakta ve bunların sonucunda yaklaşık 80.000 kadın yaşamını yitirmektedir. Bu ölümlerin tamamına yakın kısmı yasaların gebeliğin sonlandırılmasına izin vermediği veya aile planlaması hizmetleri sunumunun yetersiz olduğu ülkelerde meydana gelmektedir.

Gebelik Kürtajı

Kürtaj nedir

Nasıl yapılır

Türkiye’de Kürtaj

Yasal Yönü

Nerede Yapılmalı

Öncesinde Dikkat Edilecek Konular

Kürtaj anestezisi

Kürtaj Sonrası