Erken Doğum

Erken Doğumun Sebepleri

Antidepresanlar Erken Doğum Riskini Artırıyor

Kimler risk altındadır?

Erken Doğan Bebek

Erken Doğum Belirtileri

Erken Doğum Tehdidi Tanısı

Erken Doğum Tehditi Tedavisi

Doğumun ideal zamanı gebeliğin 38-42 haftaları arasındadır. 38 haftadan önce olan doğumlara erken doğum denir.

Tüm gebeliklerin yaklaşık %8’i erken doğumla neticelenir, ikiz gebeliklerde bu oran daha yüksektir. Bu şekilde doğan bebekler, “prematüre bebek” diye nitelendirilirler ve genelde doğum tartıları 2,5 kg’dan azdır. Gebeliğin 20. haftasından önce gerçekleşen doğumlara ise düşük adı verilir.

Bu dönemde yani 38. haftadan önce doğum ağrılarının başlaması erken doğum tehdidi olarak adlandırılır.  Tüm gebeliklerin yaklaşık %10’unda erken doğum tehdidi gözlenirken %8’i erken doğum ile sonuçlanır.

Perinatal mortalite ve morbiditenin (bebeğin yaşatılabilir olduğu 20-24. gebelik haftasından itibaren gebelik sürecinde ve doğumdan sonraki bir haftalık dönemde bebek ölümü ve hastalıkları) %75’inden erken doğum sorumludur.

Erken doğumların

  • %40’ı erken travayı (rahim kasılmalarıyla kendini gösteren doğum süreci),
  • %35’i erken membran rüptürü (su kesesinin erken açılarak amnion sıvısının boşalması=suların erken gelmesi)
  • %25’i hipertansiyon, antenatal (gebelik sürecinde) kanama ve intrauterin (rahim içinde bebekle ilgili) gelişme geriliği nedeniyle oluşmaktadır.