15-17 Hafta Gebelik Muayenesi

Karında çatlak oluşumunu önlemek için krem başlanabilir.

15-17 Hafta Ultrason Muayenesi Hakkında

Annenin kilo, tansiyon takibi yapılır.

15-17 Hafta Muayenesinde Yapılacaklar

Gebelikte demir depolarının eksikliği yüksek oranda görüldüğünden ve zaten gebelikte dışarıdan demir desteği ihtiyacı arttığından demirin uygulanmayacağı durumlar hariç ayrım yapmadan tüm gebelerin 16. gebelik haftasından itibaren demir desteğine başlamalı ve doğum sonu 3 ay olmak üzere toplam 9 ay süre ile günlük 40-60 mg elementer demir ilacı verilmelidir.

Anemi tespit edildiğinde tedavi dozunda demir başlanır. Anemi, hemoglobin düzeyinin 100 cc kanda 11 g’den daha düşük olduğu durumdur. Gebeliğin 4. ayından itibaren plazma hacminin artmasına bağlı olarak hemoglobin düzeyinde hafif bir azalma normal olarak kabul edilir. Buna göre 4. aydan itibaren hemoglobin düzeyi 10.5 g/100 cc altında kalan gebeler anemik olarak kabul edilir.

15-17 Hafta Muayenesinde Yapılacak Laboratuvar Testleri

  • İdrar tahlili. Gerekirse İKAB (İdrar kültür antibiyogramı) yapılır. Asemptomatik bakteriüri gebelerde %5-10 oranında görülür. Tedavi edilmezse %13-27 pyelonefrite neden olur. Pyelonefrit geçirenlerde erken doğum ve düşük doğum ağırlığı riski 1,5-2 kat artar.
  • Kan tetkiki
  • Down Sendromu taraması. Üçlü veya dörtlü tarama testi.