Dörtlü Tarama Testi

Üçlü Test için AFP, hCG (human chorionic gonadotropin), Free Estriol isimli hormon düzeylerine bakılır. Bu üç teste Inhibin A isimli hormon eklenince, Dörtlü Test ortaya çıkar. İkinci Dönem (2. Trimester) taraması, 15. ve 22. haftalar arasında yapılabilir. Dolayısıyla, geniş bir zaman aralığı içinde gebe kontrolü yapılabilmektedir. Ancak genelikle 15.-17. hafta arasında yapmaktadırlar.

İnhibin A’nın eklenmesiyle yalancı pozitiflik oranı oldukça azalmaktadır. CAP (College of American Pathologists), aynı hastalara ait örnekleri, laboratuvarların Üçlü Test ile % 17, Dörtlü Test ile % 8, başka bir çalışmada da Üçlü Test ile % 71, Dörtlü Test ile % 10 pozitif sonuç verdiklerini bildirmiştir. Başka bir araştırmada da 100.000 gebenin taranmasında Üçlü Test ile 5000 kişiye, Dörtlü Test ile 3000 kişiye amniosentez işlemi gerekeceği belirtilmektedir.

Tüm bu sonuçlar ışığında Dörtlü  Test, üçlü teste göre hem yalancı pozitiflik oranını düşürdüğü, hem de belirleme oranını yükselttiği için, çeşitli çalışmalara göre amniosenteze gidiş (dolayısıyla invaziv işlem ve iyatrojenik fetus kaybı olasılığı) riskini en az % 67 oranda azaltmaktadır. Bu nedenle, artık ABD’ de her yıl taranan yaklaşık 2.6 milyon gebenin yarıdan fazlasında Dörtlü Test kullanılmaktadır.
Eğer hastadan yalnızca bir tarama testi istenilecek ve tek bir işlem uygulanacaksa, en uygun ve ekonomik yol Dörtlü Test’tir. Bunun için 15. ve 22. (tercihen 15.-16.) haftalar arasında: Dörtlü Tarama Testi ya da AFP, hCG, Free Estriol, Inhibin A biçiminde istek yapmak yeterlidir. Bir kez kan alınacak ve risk sonucu size bildirilecektir.

 

Posted in: