İnhibin A

Inhibin A Nedir?

Polipeptid bir hormondur, alfa ve beta alt grupları vardır. Beta alt grubu Inhibin A ve Inhibin B olarak ayrılmaktadır. Fizyolojik olarak aktif şekilleri bu iki dimerik formlardır.

Nerede Yapılır ve Salgılanır?

Kadınlarda over granulosa hücrelerinden, erkekte de testis Sertoli hücrelerinden salgılanır. Kadınlarda hem Inhibin A hem de Inhibin B yapılmaktadır. Erkeklerde ise dominant olarak Inhibin B yapılır. Inhibin A, büyük ölçüde dominant folliküller ve korpus luteumdan salgılanmaktadır.

Salgılanma Periyodu Nedir?

Inhibin A, erkeklerde ölçülemez düzeydedir.
Kadınlarda ise ergenliğe kadar ölçülemez düzeyde olup, ergenlikte bir pik yapar ve ondan sonra da adet döngüsüne uygun düzeyine ulaşır. Adet döngüsü döneminde Inhibin A, yumurta gelişim dönemi sonuna doğru yükselir, yumurtlama sırasında ikinci bir pik yapar.

Gebelik sırasında Inhibin A, bebek ve eşinden salgılanmaktadır. Gebeliğin 8-10. haftasında ilk pik düzeyine ulaşmakta, daha sonra gebeliğin 20. haftasına kadar düşüş göstermekte, ondan sonraki dönemde de doğuma kadar tekrar yükselerek seyretmektedir. Postmenopozal dönemde Inhibin A düşük düzeydedir.

İnhibin’lerin Rolü Nedir?

Yumurta gelişiminin düzenlenmesidir. Bu düzenlemede hipofizden salgılanan FSH ile negatif bir geri bildirim ilişkisi vardır. İnhibinlerin ayrıca, yumurtalıklarda bölgesel olarak yumurta büyümesi ve gelişimini etkilediği sonucuna varılmıştır.

İnhibin A nerelerde kullanılır?

Prenatal Tarama Testlerinde
  • Trisomi 18
  • Trisomi 21 (Down Sendromu)
  • Turner Sendromu
  • Neural Tüp Defekti
  • Diğer Aneuploidiler

Down Sendromu ve diğer kromozomal anomaliler için, anne yaşı, ultrasonografi ölçümleri ile birlikte bazı hormon düzeylerinin ölçümleri yapılarak, olası risk ortaya konulmaktadır. Bu amaçla en sık olarak kullanılmış olan biyokimyasal tarama yöntemi Üçlü Tarama Testi (Triple Test)’dir (AFP, hCG, free Estriol). Üçlü testin tarama doğruluğu %69’dur. Üçlü teste Inhibin A’nın da eklenmesiyle, tarama doğruluğu %76-80 lere ulaşmaktadır (Dörtlü=Quadruple Tarama Testi= AFP, hCG, free Estriol, Inhibin A). Integre test ile bu doğruluk % 94 ‘e kadar yükselmektedir. Integre test içinde de Inhibin A yer almaktadır (1. trimesterde PAPP-A ve USG-NT, 2. trimesterde Inhibin A, AFP, hCG, Free Estriol ölçümü).
Bugün artık ABD’de üçlü testin yerini Inhibin A’lı dörtlü test almakta ve yılda 1 milyon testten fazla Inhibin A kullanılmaktadır.

Tüp Bebek Olgularında Gebeliğin Erken Saptanmasında

Tüp bebek işleminden sonra, embriyonun başarılı implante olup olmadığını anlamak için serum ve idrarda hCG bakılır. Ancak tüp bebek olgularında, Yumurtlamayı tetiklemek için dışardan da hCG uygulandığı için, hCG ölçümü güvenilir olmayabilir. İnhibin A fetoplasental unit tarafından yapıldığı için, dışardan uygulanan ilaç tedavilerinden etkilenmez ve bu nedenle izlemede daha güvenli bir belirteçtir.

Pre-eklampsi Erken Tanısında

Gebeliğin 15.-20. haftalarında ölçüm sırasında yüksek İnhibin A değerleri ileride ortaya çıkabilecek bir gebelik zehirlenmesinin ön bulguları olabilir. Bu olgular izlenerek, 30. haftadan önce gebeliğin sonlandırılması uygun olacaktır.

Bu amaçla Activin A da kullanılmaktadır.

Tekrarlayan Düşük Olgularında

Gebeliğin 6. haftasından itibaren yapılacak İnhibin A ve hCG ölçümünün, abortus hakkında fikir verebileceği belirtilmektedir. Bu olgularda İnhibin A ve hCG düzeyleri sağlıklı gebeliklere göre daha düşük düzeyde bulunmuştur.

Over Ca

Yumurtalık kanseri 5. en sık ölüme yol açan kanser nedeni olup, geç tanı durumunda ölüm oranı yüksektir. Over kanserlerinin bir kısmını oluşturan Granulosa hücreli tümörlerin tanısında, halen kullanılan ve epitelyal tümörler için anlamlı olan CA-125 yeterince verimli değildir. Bu nedenle de en iyisi, CA-125 ile birlikte Inhibin A ve Inhibin B ya da Total Inhibin ölçümü yapmaktır. Bu durumda, over kanserlerinin %95’inin yakalanabileceği belirtilmektedir. Serum Total İnhibin düzeyinin ölçümü, aynı zamanda operasyondan sonraki tümör tekrarlamalarının izlenmesi ve tespiti yönünden de oldukça yararlı olacaktır.