İnfertilite Tedavisi

Üremeye Yardımcı Yöntemler

Çocuk sahibi olamayacağı zannedilen bir çok çifte, infertilite tedavisi (üremeye yardımcı teknikler) ile sağlıklı gebelik ve bebek vermek mümkün olmaktadır.

Bu bölümü, siz anne baba adaylarına Üremeye Yardımcı Teknikler (ÜYT) olarak adlandırılan infertilite tedavisi yöntemlerini anlatabilmek için hazırladım.

Üremeye yardımcı teknikler, kolaylık, ucuzluk ve risk miktarı dikkate alınarak en basit olandan en kompleks olana doğru basamaklar şeklinde uygulanır. Amaç, çiftin en düşük basamaktaki tedaviler ile gebe kalabilmesidir.

Her basamakta tedavinin nasıl olacağı ve kaç kez deneneceği bilimsel yöntemler kullanılarak uluslararası tedavi kılavuzlarıyla standardize edilmiştir.

Doğal yollarla gebelik için bir süre beklenmelidir. Beklenmesi gereken süre, anne ve baba adayının yaşı ve sağlık durumuna göre değişiklik gösterir. Ancak 35 yaş altında ve sağlıklı bir anne adayında 1 yıl, 35 yaş üzerinde veya üremesini zorlaştıran bir sağlık sorunu bulunan anne adayında 6 ay süre ile gebe kalma beklenir.

Bu sürenin sonunda gebelik elde edilememiş ise yumurta gelişimi kontrol edilip yumurtlama uyarısı tedavisi yapılarak gebelik elde edilmeye çalışılır. Bu tedavi de anne adayının yaş ve sağlık durumuna göre belirlenmekle birlikte 3-6 aylık dönem denenebilir.

Yumurtlama sağlandığı halde gebelik elde edilememiş çiftlerde aşılama yapılır. Anne adayının yaş ve sağlığını da göz önüne almak koşuluyla 3 aşılama sonunda gebelik elde edilememiş ise tüpbebek uygulaması önerilir.

Üremeye yardımcı teknikler ve kısırlık sorunu yaşayan çiftlere yararlarını anlayabilmek için öncelikle doğal yollarla gebeliğin nasıl oluştuğunu incelemek gerekir.

Doğal Yollarla Gebeliğin Oluşumu

Yumurtlama Uyarısı Tedavisi

Aşılama (İntrauterin inseminasyon – IUI)

Tüpbebek

Mini Tüpbebek (Mini IVF)

İnfertilite Tedavisi ile Olan Gebelikler Riskli mi?

İnfertilite Tedavisi Sırasında Çoğul Gebelik

Posted in: