Kemik Dansitometrisi

Kemik dansitometri sonuçları

  • Normal T-skor < -1 SD
  • Osteopeni T-skor –1, -2.5 SD
  • Osteoporoz T-skor> -2.5 SD ve kırık yok.
  • Yerleşik osteoporoz T-skor > -2.5 SD ve kırık var.

Menopoza yeni girmiş olan kadınlarda kemik dansitesi yaşına göre normal bulunmuşsa daha ileri tetkik yapılması gerekli değildir. Menopoz sonrası kemik erimesine (osteoporoz) bağlı kırıklar 65 yaşından önce çok nadirdir. Bu nedenle emik dansitesi normal bulunan kadınlarda 65 yaşına kadar konu ile ilgili detaylı inceleme önerilmemelidir. Bu konuda bir araştırma 2014 yılında Menopause dergisinde yayınlandı.

Dergide belirtildiğine göre menopoza girmiş bir bayanda kemik dansitometrisi normal bulunmuş ise 65 yaşına kadar tekrar dansitometri bakılması ek yarar sağlamıyor.

WHI çalışmasında 50-64 yaş arasında olup kemik kırığı yaşamamış ve kemik erimesi için ek ilaç kullanmayan 4068 kadın üzerinde çalışma yapıldı. Bu kadınlarda 65 yaşından önce osteoporoz ile ilişkili kırık olgusuna rastlanmadı.

Menopoz sonrası veya son adetler sırasında yapılan kemik dansitometrisinde kendi yaş grubuna göre kemik yoğunluğu normal bulunmuş olan kişilerde gelecek 15 yıl içinde kırık olasılığı menopozda olmayanlardan farklı değil. Bu nedenle erken dönemde yapılan kemik dansitometre sonuçları normal bulunmuş ise yaşam tarzı ile ilgili önerilerde bulunulmalı ve bir sonraki kemik dansitesi ölçümü 15 yıl sonra yapılmalıdır.

Menopoz sonrası bir defa kemik dansitometresi çektiriniz. Kemik dansitometresinde Z skoru olarak bilinen yaşıtlarınıza göre kemik yoğunluğunuz osteopeni veya osteoporoz içermiyorsa ve bugüne kadar osteoporoz ile ilişkili bir kemik kırığı yaşamamışsanız 65 yaşına kadar tekrar kemik dansitometrisi çektirmeyiniz. Yukarıdaki önerilere uyunuz.

Posted in: