Tetanoz Aşısı

Gebelik sırasında önceden tetanoz bağışıklığı olanlarda en az 1, olmayanlarda 2 doz tetanoz aşısı yapılmalıdır. Ülkemiz ve tüm dünyada tetanoz aşılaması standart olarak yapılmaktadır.

Kimi zaman yurtdışından gelen hastalar gebelik sırasında bu aşının ülkelerinde yapılmadığını belirtiyor. Anca şunu belirtmemiz gerekir. Avrupa ülkelerinde her birey düzenli olarak 5 yılda bir kez tetanoz aşısı oluyor. Bu nedenle gebelik sırasında aşı uygulamasına çok dikkat edilmiyor. Ülkemiz gibi aşılamaların düzenli yapılmadığı ve yapılanların da dikkatle kayda geçirilmediği ülkelerde gebelik sırasında 2 doz tetanoz aşısı yapılması çok önemlidir.

Tetanoz Aşı Takvimi

  • 1. Doz. Gebeliğin 20. haftasında (ikinci üç aylık döneminde) yapılır. Koruması yoktur.
  • 2. Doz. 1. dozdan 4 hafta sonra (doğumdan en az 2 hafta önce) yapılır. 1-3 yıl süre ile korur.
  • 3. Doz. 2. dozdan 6 ay sonra yapılır. 5 yıl süre ile korur.
  • 4. Doz. 3. dozdan 1 yıl sonra ya da bir sonraki gebelikte yapılır. 10 yıl süre ile korur.
  • 5. Doz. 4. dozdan 1 yıl sonra ya da bir sonraki gebelikte yapılır. Doğurganlık çağı boyunca korur.

Hiç aşılanmadıysanız gebelik sırasında en az iki doz tetanoz aşısı olmalısınız. Aşılama 27-36. haftalar arasında yapılır. İkinci doz doğumdan en az iki hafta önce  tamamlanmış olmalıdır. Yeterli süre sağlanamadı ve tek doz aşı olduysanız siz ve bebeğiniz tetanoz hastalığı açısından risk altındasınız. Temiz doğum şartlarının sağlanması ve bebeğin göbek bakımının doğru yapılması daha büyük önem kazanmaktadır.

Kayıtlı Tetanoz Aşısı Olanlar

Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında 1980 yılı ve sonrasında doğan kişilerin büyük bölümüne erken çocukluk döneminde veya okul çağında tetanoz aşısı uygulaması yapılmış ve bu kişilerin bir kısmı doğurganlık çağına ulaşmıştır. 1980’den sonra doğan kişilerin aşı kayıtlarının bulunması durumunda, uygun aralıklarla yapılmış en az 3 doz, doğurganlık çağında yapılmış 2 doz yerine sayılır ve aşı takvimine kalındığı yerden devam edilir.

Ülkemizde halen yılda birkaç yenidoğan tetanozu vakası görüldüğünü düşünürsek tetanoz aşıları kaçınılmaz gibi görülüyor.

Eskiden beri halkın aşılara karşı şüphe ile yaklaştığını duyar, bunun Türkiye’ye özgü olduğunu zannederdim. Ancak bu şüphe tüm dünyada var. Hele gebelik sırasında aşı yapıldığında bunun bebek üzerinde kötü etki yapmadığına emin olmak gerekir.

Gebelik sırasında uygulanan tetanoz aşısı; erken doğum, düşük, küçük ağırlıklı bebek doğumu ve gebelikte yüksek tansiyon gibi riskleri artırmaz.

Son yıllarda ülkemizde; tetanoz aşısı, difteri ve boğmaca aşıları ile birlikte yapılıyor.

Yenidoğan bebek ve annede tetanoz, gebeliğin nadir rastlanan fakat çok ciddi sorunlarından biri. Hangi hastanede ve hangi yolla doğurursanız doğurun tetanoz riski sıfıra indirilemez. Doğum sırasında ve sonrasında yapılan antibiyotikler tetanoz riskini azaltmaz. Bu nedenle tüm anne adaylarına uygun şekilde tetanoz aşısı yapılmalıdır. Gebeliğin 20. haftasında ilk, 24. haftasında ikinci tetanoz aşısı uygulanır. Ülkemiz ve tüm dünyada tetanoz aşılaması bir sandarttır ve aşılamadan kaçınmak için herhangi bir risk belirtilmemiştir.

İçinde Tetanoz Aşısı Bulunan Aşılar

  • Beşli Karma Aşı. (DaBT-İPA-Hib) Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus influenza tip b Aşısı
  • Dörtlü Karma Aşı. (DaBT-İPA) Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio Aşısı
  • Td. Erişkin Tipi Difteri-Tetanoz Aşısı
  • TT. Tetanoz toksoidi