Tag Archives: başarı

  • Tüpbebek Başarısını Etkileyen Faktörler

    Tüpbebek başarı oranları çok dikkatle incelenmelidir. Tüpbebek başarı oranları, pek çok değişkene bağlıdır. Sağlıklı bir çiftin, herhangi bir tedavi görmeksizin bir aylık cinsel birliktelik sonunda gebe kalma şansı %20 civarındadır. Tüpbebek uygulanan çiftlerde gebelik oranları bir uygulamada %40, üç uygulamada %75 civarında olur. Özellikle hasta karakteristikleri ve tedavi şeklindeki farklılıklar başarı oranlarını çok etkiler. Merkezler arasında hasta […]

  • Tüpbebek Başarısı

    Tüpbebeğin başarısı, embriyo yerleştirildikten 9 ay sonra canlı ve sağlıklı bir bebekle evinize dönebilmenizdir. Tüpbebek uygulamalarında başarı oranı belirlenmesi çok önemlidir. Yalnızca hastaların ne kadar beklenti içine gireceklerini bilmeleri değil, merkezlerin de yanlışlarını değerlendirebilmeleri için başarı oranı istatistikleri dikkatle tutulmalıdır. Gebelik oranları belirlenirken gebeliğin tanımlanması da çok önemlidir. Asıl bakılması gereken, canlı doğum olmalıdır. Buna, […]