Biber Gazına Maruz Kalma

Hamilelikte maruz kalınması ile ilgili yapılan çalışmalar henüz yeterli değildir. Upshall ve ark.’nın yaptığı bir çalışmada hamilelik sürecinde maruz kalındığında bebeğin gelişimi üzerinde kötü bir etki göstermediği bildirilmiştir. Ancak yapılan az sayıda çalışmada; hamilelik öncesi maruziyet durumlarında hamileliğin nasıl etkileneceği konusunda ve oluşacak bebeğin sağlığı üzerinde etkilerinin belirlenmesi için ileri çalışmalara ihtiyaç olduğunu söylenmektedir. Biber gazına direkt maruz kalımlarda düşük ve erken doğum riskinin arttığı bildirilmiştir.