Koryon Villus Örneklemesi

Transabdominal ve transvajinal CVS

Karından ve vajinadan koryon villus biyopsisi uygulaması

CVS, hamileliğin 11’inci haftasından itibaren yapılabilir. Bu test, yalnızca uzman bir merkezde gerçekleştirilir.

Vajinanızdan veya karnınızdan batırılan ince bir iğne ultrason taramasıyla yönlendirilir.

Plasentadan küçük bir doku örneği alınır. Doku örneğinde sitogenetik analiz, moleküler testler ve metabolik testler yapılabilir. Ancak AFP bakılamaz. Çünkü AFP koryon villuslarında bulunmaz.

Bu doku örneğinde bebeğe ait hücreler vardır. Bu örnek laboratuarda incelenir ve bebeğin kromozomları sayılır.

Amniyosentezde olduğu gibi, çok ender olarak, yaklaşık 100 CVS örneğinden ikisi bir sonuç elde edilmesini sağlayamayabilir.

Koryon villus biyopsisinde de yaklaşık %1-2 oranında bebek kaybı riski bulunur. Burada riskin amniyosenteze göre daha fazla olması işlemin yapıldığı hafta ile ilgilidir. Gebeliğin erken haftalarında bebek ileri haftalara göre daha duyarlıdır.

Diğer yandan koryon villus biyopsisinin amniyosenteze göre bazı avantajları da vardır. Her şeyden önce amniyosenteze göre 1 ay daha erken bakılabilir. Eğer gebeliği sonlandırmanın uygun olacağı bir anormallik görülürse daha erken haftalarda sonlandırma yapmak hastanın da daha az strese kapılmasını sağlar.

Posted in: