Kadınlarda Cinsel Sorunlar

Ayrıntılı

Cinsel sorunlar hem kadınlarda hem de erkeklerde yaygındır ve her yaşta görülebilir. Kadınların yaklaşık yüzde 40’ında cinsel kaygı ve yüzde 12’sinde rahatsız edici cinsel sorunlar bulunur.

Cinsel işlev bozukluğu; libido (cinsel dürtü), uyarılma, orgazm bozuklukları veya cinsel ilişki sırasında ağrıyı tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Cinsel işlev bozukluğu yaşam boyu süren bir sorun olabileceği gibi cinsellikle ilgili hiçbir zorluk yaşamadığınız bir dönemden sonra da edinilebilir.

Genel olarak kadınlar, fiziksel ve psikolojik olarak sağlıklı ve partnerleriyle iyi bir ilişkiye sahiplerse cinsel yaşamlarından memnundurlar. Cinsel partneri olmayan kadınlar da cinsel sorunlar yaşayabilir. Hormonlar, kan damarları, beyin ve vajinada ortaya çıkan bir dizi değişiklik cinselliği etkileyebilir. Diğer yandan fiziksel veya psikolojik rahatsızlıklar da cinsel sorunlara katkıda bulunur.

Bu sayfada, cinsellikle ilgili sorunları olan kadınlara yardımcı olmak için tedaviler ve nedenleri de irdeledim.

Cinsel Terimler

Cinsel sorunları anlamak için cinsel terimleri bilmek önemlidir.

Arzu (libido). Libido; cinsel dürtü veya cinsel istek olarak da adlandırılır.

Libido, spontan arzu ve duyarlı arzu olarak iki tiptir. Kadınlarda her iki arzu tipinde de sorunlara rastlanabilir.

  • Duyarlı Arzu. Bir partnere, düşüncelere, olaylara veya duyusal ipuçlarına yanıt olarak ortaya çıkan cinsel isteğe duyarlı arzu denir. Duyarlı arzuya uzun vadeli ilişkilerde daha sık rastlanır. Çoğu kez cinsel yakınlaşmadan sonra ortaya çıkar.
  • Spontan Arzu. Kendiliğinden ortaya çıkan ve çoğu zaman ilk kez görülen yeni ilişkilerde rastlanan arzuya spontan arzu denir.

Medyada cinsel arzunun önemi üzerinde durulmasına rağmen, tatmin edici bir cinsel yaşam için arzu şart değildir. Başka bir deyişle, sık sık seks düşünmemek bir libido sorunu değildir.

Uyarılma (heyecan). Uyarılma, genellikle cinsel organlara kan akışında bir artış, ıslanma ve artan kalp hızı, kan basıncı ve solunum hızının eşlik ettiği bir cinsel zevk duygusudur.

Orgazm. Orgazm, genellikle genital bölge ve üreme organlarındaki kasların kasılmaları ile cinsel hazzın doruğa çıkması ve cinsel gerilimin çözülmesi olarak tanımlanır. Orgazm olmadan da cinsel haz yaşamak mümkündür. Orgazm olmaması, kadın bundan rahatsız olmadıkça bir sorun olduğu anlamına gelmez.

Arzu, uyarılma ve orgazm tipik cinsel tepkiyi tanımlasa da, cinsel aktivitenin amacı, cinsel tepki döngüsünün (arzu, uyarılma, orgazm) tamamını yaşamak değildir.

Ağrı. Ağrılı seks, birçok farklı nedene bağlı olabilen ve sık rastlanan bir sorundur. Genellikle düşük libido da dahil olmak üzere diğer cinsel sorunların nedenidir.

CİNSEL SORUNLAR İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ

Kadınlarda cinsel sorunlara katkıda bulunabilecek bir dizi risk faktörü vardır. Bir risk faktörü mutlaka bir sorunun nedeni değildir, aksine sorunu daha olası hale getiren bir şeydir.

Kişisel esenlik — Kişisel esenlik duygunuz, cinsel ilgi ve aktivite için önemlidir. Diyet ve egzersiz alışkanlıkları vücut imajını etkileyebilir. Fiziksel veya duygusal olarak kendinizi en iyi şekilde hissetmemeniz, cinsel ilgi veya tepkide azalmaya katkıda bulunabilir.

Yorgunluk ve stres — Kadınlar genellikle seksle daha az ilgilenirler ve yorgun veya stres altında olduklarında cinsel zevklerinde azalma yaşarlar. Yorgunluk, altta yatan bir tıbbi sorundan, yetersiz uykudan veya ailenin, işin ve diğer taahhütler ve yükümlülükler nedeniyle yeterince dinlenmemekten kaynaklanabilir.

Sosyokültürel faktörler — Mahremiyet eksikliği ve cinsellikle ilgili kişisel, dini ve kültürel inançlar cinsel sorunlara katkıda bulunabilir.

İlişki sorunları — Mevcut ve geçmişteki cinsel partnerlerle duygusal olarak sağlıklı bir ilişki, cinsel doyumda kritik bir faktördür. Bir ilişkide stres, partner(ler)inizle çatışma ve sınırlı iletişim, cinsel isteğinizi ve tepkinizi olumsuz etkileyebilir. Mevcut veya geçmiş duygusal, fiziksel veya cinsel istismar veya travma genellikle cinsel sorunlara katkıda bulunur. Ayrıca, sağlıklı ilişkilerin bile zamanla cinsel açıdan daha az heyecan verici hale gelmesi normaldir.

Partner sağlığı veya cinsel sorunlar — Bir partnerdeki cinsel işlev bozukluğu cinsel tepkinizi etkileyebilir. Erkek bir partneriniz varsa, cinsel sorunlar (erektil disfonksiyon, libido azalması ve anormal boşalma dahil) herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir, ancak ilerleyen yaşla birlikte daha yaygın hale gelir. Buna ek olarak, kadınlar erkeklerden daha uzun yaşama eğilimindedir ve bu da yaşlı kadınlar için sağlıklı, cinsel açıdan işlevsel eş sıkıntısına neden olur. Bir kadın partneriniz varsa, cinsel doyumunuzu etkileyebilecek cinsel sorunlar da yaşayabilirler.

Jinekolojik sorunlar

Doğum – Doğumdan sonra cinsel istekte azalma yaşanması yaygındır. Katkıda bulunan faktörler, fiziksel iyileşme ve emzirmenin yanı sıra yorgunluk ve ebeveynliğin taleplerini içerebilir. Bu, normal doğum yapmış veya sezaryen (“c-bölümü”) yapmış olsanız da olabilir. Doğumdan sonra düşük östrojen seviyeleri ve doğum sırasında genital bölge veya karın duvarında lokal yaralanma, cinsel aktivite ile ağrıya neden olabilir. Çoğu durumda, bu sorunlar zamanla düzelir.

Menopoz – Östrojen, yumurtalıklar tarafından üretilen bir hormondur. Menopozdan önceki birkaç yıl boyunca (aylık dönemler durduğunda), östrojen seviyeleri dalgalanmaya başlar. Menopozdan sonra östrojen seviyeleri önemli ölçüde düşer. Bu, libidonuzdaki değişikliklere ve uyarılma yeteneğinize katkıda bulunabilir. Menopozla birlikte sıklıkla görülen sıcak basmaları, gece terlemeleri, uyku bozuklukları ve yorgunluk da cinsel sorunlara katkıda bulunabilir. Bu semptomlara yardımcı olabilecek tedaviler vardır. (Bkz. “Hasta eğitimi: Menopozal hormon tedavisi (Temellerin Ötesinde)”.)

Ayrıca pek çok kadın, menopozdan sonra vajinal kuruluk, normal salgıların ve kayganlığın kaybı, elastikiyetin azalması ve vajinanın daralması nedeniyle cinsel ilişki sırasında rahatsızlık veya ağrı yaşar. Menopozdaki vajinal değişiklikler, cinsel ilişki (veya vajinal penetrasyon içeren diğer aktiviteler) seyrek ise genellikle daha şiddetlidir. Ateş basmaları ve menopoz semptomlarının çoğu zamanla düzelse de, tedavi edilmezse vajinal kuruluk ve ağrılı cinsel ilişki genellikle zamanla kötüleşir. (Bkz. “Hasta eğitimi: Vajinal kuruluk (Temel Bilgilerin Ötesinde)”.)

Histerektomi — Genel olarak histerektomi (rahmin alınması) cinsel işlev bozukluğuna neden olmaz. Çoğu çalışma, muhtemelen ağır kanama veya ağrı gibi cinsiyete müdahale eden semptomların çözülmesine bağlı olarak, histerektomiden sonra cinsel işlevde bir iyileşme olduğunu göstermektedir. Histerektomi sırasında serviksin alınmasının da cinsellik üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. Tipik olarak yumurtalık kanseri riskini azaltmak için yapılan histerektomi sırasında yumurtalıkların alınması, bazı kadınlar için cinsel işlevi etkileyebilecek olan östrojen ve androjen seviyelerini azaltır. (Bkz. “Hasta eğitimi: Histerektomi (Temel Bilgiler)”.)

Vajinal veya pelvik ağrı – Vajinal veya pelvik ağrı, birçok kadın için cinsel işlev bozukluğunun bir nedenidir. Seks sırasındaki ağrı, daha fazla ağrı korkusuna yol açabilir, bu da yağlamayı azaltabilir ve pelvik kasların istemsiz olarak gerilmesine neden olarak daha fazla ağrıya neden olabilir.

Ağrıya endometriozis, vajinal veya pelvik cerrahi, enfeksiyon veya yara dokusu neden olabilir. Menopoza girmiş kadınlarda, östrojen eksikliği genellikle cinsel ilişki ve diğer cinsel aktivite biçimlerinde rahatsızlığa neden olur.

Mesane ve pelvik destek sorunları — Mesanedeki değişiklikler veya pelvik desteğin kaybı (pelvik organ prolapsusu) idrar veya dışkı kaybına (idrar kaçırma) veya vajinal basınç hissine neden olabilir. Bu semptomlar cinsel istek ve aktiviteyi etkileyebilir.

Tıbbi sorunlar — Hemen hemen her ciddi veya kronik tıbbi sorun, cinsel istek ve duyarlılığı etkileyebilir. Kalp hastalığı, artrit ve obezite gibi sorunlar, bir kadının fiziksel olarak seks yapma yeteneğini etkileyebilir.

Kanserli kadınlar, hem hastalık hem de genellikle cinsel işlevi etkileyen tedavileri nedeniyle rahatsızlık ve yorgunluk yaşayabilir. Özellikle göğüsleri, vajinayı veya pelvisi içeren ameliyatlardan sonra vücut imajındaki değişiklikler de cinsel sorunlara katkıda bulunabilir.

Parkinson hastalığı, diyabet veya madde kullanım bozuklukları (alkol, esrar, ağrı kesici ilaçlar veya diğer uyuşturucuları içeren) gibi diğer durumlar libido, uyarılma ve orgazm yaşama yeteneğini bozabilir.

Psikiyatrik veya duygusal sorunlar, hastalığın kendisi veya tedavisi nedeniyle cinsel işlevi önemli ölçüde etkileyebilir. Depresyon, kadınlarda libido azalması ve diğer cinsel bozuklukların en yaygın nedenlerinden biridir. Anksiyete, cinsel sorunların bir başka yaygın nedenidir.

İlaçlar — Hem reçeteli hem de reçetesiz ilaçlar cinsel istek, uyarılma, orgazm ve ağrıyı değiştirebilir. Bu şunları içerebilir:

●Birçok antidepresan (özellikle seçici serotonin geri alım inhibitörleri)

●Bazı antipsikotik ilaçlar (psikiyatrik problemlerin yanı sıra uyku bozuklukları ve diğer durumlar için kullanılır)

●Beta blokerler (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır)

●Antiestrojenler/aromataz inhibitörleri (meme kanseri tedavisinde kullanılır)

●Gonadotropin salgılatıcı hormon agonistleri ve antagonistleri (endometriozis veya fibroidlerin tedavisinde kullanılır)

Doğum kontrol hapları ve menopozal hormon tedavisi gibi hormonal ilaçların cinselliği etkileyip etkilemediği açık değildir. Çalışmalar karışık sonuçlar göstermiştir, bazı çalışmalar hormonal ilaçların etkisinin olmadığını gösterirken, diğerleri kadınlarda cinsel sorunların kötüleştiğini veya düzeldiğini göstermektedir.

Ameliyat – Bazı ameliyatlar bir kadının cinsel tepkisini etkileyebilir. Özellikle meme, vajina, rahim veya yumurtalıkları içeren ameliyatlar, özellikle ameliyata yol açan kanser gibi altta yatan bir tanı varsa, bir kadının vücudu hakkındaki hislerini değiştirebilir.

Rahim ağzının alınmasıyla birlikte veya alınmadan yapılan histerektomi, iyileşme tamamlandıktan sonra cinsel işlevi olumsuz etkilememelidir. Bununla birlikte, bazı kadınlar, muhtemelen östrojen ve/veya androjen seviyelerindeki azalmaya bağlı olarak, her iki yumurtalık da alındıktan sonra cinsel sorunlar yaşarlar.

CİNSEL SORUNLARIN TEDAVİSİ

Cinsel sorunları olan kadınlar için bir takım tedaviler mevcuttur. Çoğu durumda, tedavilerin bir kombinasyonu en etkilidir.

Stres, yorgunluk ve ilişki sorunlarını yönetme – Egzersiz, yoga, masaj, meditasyon ve diğer zihin/beden tekniklerini içeren yaşam stresini azaltma stratejileri, daha tatmin edici bir cinsel yaşamla sonuçlanabilir. Mümkünse, çalışma programlarını ayarlamak ve çocuk bakımı ve ev sorumlulukları konusunda yardım almak genellikle yaşam kalitesini ve cinsel tatmini iyileştirebilir. Uykuya öncelik vermek ve yorgunluğu azaltmak için başka yollar bulmaya çalışmak da cinsel ilgiyi artırabilir.

Profesyonel bir danışmanla çalışmak, stresi azaltmanıza ve ilişkilerinizi güçlendirmenize yardımcı olabilir. Seks terapistleri, bireylere ve çiftlere bilgi sağlayarak, iletişimi geliştirerek ve samimiyeti ve karşılıklı hazzı geliştirmek için belirli egzersizlerde talimat vererek cinsel sorunları ele almalarına yardımcı olma konusunda özel uzmanlığa sahip profesyonellerdir.

Birçok çift tatildeyken daha iyi seks yapıyor, bu da cinsel tatmini artırmak için stresi ve yorgunluğu azaltmanın önemini gösteriyor. Yatak odasının dışında birlikte daha çok eğlenen çiftler genellikle cinsel yaşamlarından daha memnun olurlar, bu nedenle düzenli bir “randevu gecesi” oluşturmak ve birlikte yalnız zaman sıklığını artırmak cinsel sorunları azaltabilir. Bu, işten, aileden ve diğer önceliklerden gelen rekabet halindeki talepleri yerine getirmek zor olsa da, cinsel yaşamınızda sadece size ve eşinize zaman ayırmanıza yardımcı olabilir.

Cinsellikle ilgili danışmanlık, kitap ve web siteleri, çiftlerin cinsel ihtiyaçları ve farklılıkları hakkında daha iyi iletişim kurmalarına, yaşadıkları zorlukların nedenlerini anlamalarına ve tedavi önerileri sunmalarına yardımcı olur.

Yenilik — Artan yenilik genellikle cinsel arzuyu ateşler ve cinsel tepkiyi artırır. Şehvetli masajı, banyoyu paylaşmayı, farklı cinsel pozisyonları veya aktiviteleri denemeyi, mum ve müzik kullanmayı ya da gün ortasında ya da yatak odasının dışında seks yapmayı deneyin. Kitaplar, filmler, vibratörler veya diğer seks oyuncakları ve yağlayıcılar da heyecan katabilir. Vibratörler, orgazm güçlükleri için en etkili tedavidir. Partnerli veya partnersiz olarak kullanılabilirler.

Vajinal kuruluk tedavisi — Vajinal kuruluğu olan ve cinsel ilişkide rahatsızlık yaratan kadınlar kayganlaştırıcı kullanmaktan fayda görebilir. Bu ürünler, ilişki sırasında sürtünmeyi azaltmak için tasarlanmıştır ve daha fazla rahatlık ve zevk sağlayabilir. Ayrıca düzenli olarak (haftada birkaç kez) uzun etkili, hormonal olmayan bir vajinal nemlendirici kullanmak vajinal kuruluğu azaltır. Hem yağlayıcılar hem de nemlendiriciler reçetesiz satılır ve reçete gerektirmez. Vajinal tahrişi en aza indirmek için renk, koku veya diğer katkı maddeleri içermeyen ürünler kullanmak en iyisidir. Menopoz sonrası kadınlar genellikle vajinal kuruluk ve menopozla ilişkili ağrılı cinsel ilişki (marka isimleri: Vagifem, Yuvafem, Estring, Estrace krem, Premarin krem) tedavisinde düşük doz vajinal östrojen tedavisinin kullanımından fayda görecektir. Vajinal kuruluk tedavisi ayrı bir başlık altında detaylı olarak anlatılmaktadır.

Ağrılı seksin iyileştirilmesi — Seks sırasında ağrı çeken birçok kadının pelvis, alt karın, uyluk, kasık ve kalçalarında gergin ve hassas kaslar ve bağ dokusu vardır.

Pelvik taban fizik tedavisi (PT), pelvik taban kaslarının istem dışı kasılması ile ilişkili rahatsızlığı önemli ölçüde azaltabilir. Bu tip PT’yi uygulayan fizyoterapistler, pelvik manipülasyon ve rehabilitasyon konusunda özel olarak eğitilmiştir.

Genellikle ağrılı seks, ameliyat veya menopozdan sonra vajinanın daralması ve kısalması veya “provokasyonlu pelvik taban hipertonusu” olarak adlandırılan pelvis ve vajina kaslarının istemsiz sıkılmasından kaynaklanır. Bu en iyi, bir dizi vajinal dilatör satın alarak ve vajinayı birkaç ay boyunca nazikçe gererek tedavi edilir. Uygun boyutta iyi yağlanmış bir dilatör, günde yaklaşık beş dakika boyunca vajinaya birkaç kez yerleştirilir. Dilatörün boyutu, cinsel ilişki tekrar rahat olana kadar kademeli olarak artırılır. Bu egzersizler en iyi şekilde bir jinekolog veya pelvik taban fizyoterapisti tarafından yönlendirilir.

Cinsel yan etkileri olan ilaçların ayarlanması — Bir ilacın cinsel yan etkileri varsa, dozu azaltma veya etkili bir alternatif ilaç bulma seçenekleri hakkında sağlık uzmanınızla konuşun.

Bir antidepresan ilaçtan yan etkileri olan kadınlar için seçenekler, azaltılmış bir doz denemeyi veya antidepresan ilaç tipini değiştirmeyi içerir. Bupropion (marka adı: Wellbutrin), nefazodon (marka adı: Serzone), mirtazapin (marka adı: Remeron) veya duloksetin (marka adı: Cymbalta), cinsel yan etkisi çok az olan veya hiç olmayan antidepresan ilaçlardır ve bazen Mevcut ilacınıza ek olarak veya yerine İlaçlarınızda herhangi bir değişiklik yapmadan önce sağlık uzmanınızla konuşun. Depresyon aynı zamanda cinsel sorunların yaygın bir nedenidir, bu nedenle depresyonun etkili bir şekilde yönetilmesi önemlidir.

Androjenlerin dikkatle değerlendirilmesi — Testosteron gibi androjenler, erkeklerde testislerde ve adrenal bezlerde, kadınlarda yumurtalıklarda ve adrenal bezlerde üretilen seks hormonlarıdır. Erkeklerde androjenler, yüzdeki tüyler gibi tipik erkek özelliklerinin yanı sıra arzu ve uyarılma duygularının üretilmesinden sorumludur.

Bununla birlikte, androjenlerin kadın cinselliğinde rolü daha az açıktır. Yaşlanmayla birlikte androjen seviyeleri azalır, bu nedenle tüm postmenopozal kadınların kanında androjen seviyeleri düşüktür. Sıkıntı ile ilişkili düşük cinsel isteği olan ve tanımlanabilir başka bir nedeni olmayan menopoz sonrası kadınlar üzerinde yapılan araştırmalar, testosteron tedavisinin cinsel istek ve tepkide küçük ama önemli gelişmelere yol açabileceğini göstermiştir. Testosteron bandıyla ilgili çalışmalar fayda gösterse de, benzer dozda testosteron jeli ile ilgili çalışmalar plasebo jele kıyasla hiçbir fayda göstermedi. Kadınlarda düşük cinsel istek için testosteron tedavisi çalışmalarında görülen yüksek plasebo yanıtı, kadınların cinsel işlevinde hormonal olmayan faktörlerin önemini göstermektedir. ABD’de cinsel işlev bozukluğu olan kadınların tedavisi için hiçbir androjen ürünü, sınırlı etkinlik ve uzun vadeli güvenlikle ilgili veri eksikliği nedeniyle onaylanmamıştır.

Testosteron – Testosteron ürünleri bazen kadınlarda cinsel sorunları tedavi etmek için “etiket dışı” olarak kullanılır. Bu ürünler, genellikle erkekler için tasarlanmış ve hükümet tarafından onaylanmış testosteron cilt yamaları, jeller, kremler veya merhemler, haplar, implantlar ve enjeksiyonları içerir. Bu formülasyonlar tarafından sağlanan testosteron dozları genellikle kadınlar için çok yüksektir ve yan etki olasılığını artırır. Erkekler için onaylanan testosteron ürünleri kadınlarda çok daha düşük dozda (yaklaşık onda bir) kullanılabilir. Düşük dozlarda testosteron, bir eczacı tarafından topikal bir krem ​​veya jel içinde formüle edilebilir. Bu ürünlerin kalitesi, etkinliği ve güvenliği genellikle test edilmemiştir. Premenopozal kadınlar için testosteron önerilmez.

DHEA – Adrenal bezlerde yapılan androjen benzeri bir hormon olan DHEA (dehidroepiandrosteron), Amerika Birleşik Devletleri’nde besin takviyesi olarak mevcuttur. Çalışmalar, DHEA’nın, adrenal bezleri artık işlev görmeyen (adrenal yetmezlik) bazı kadınlarda cinsel ilgiyi ve memnuniyeti artırabildiğini göstermiştir.

Bununla birlikte, DHEA’nın diğer kadınlar için güvenli veya etkili olduğu kanıtlanmamıştır ve genellikle tavsiye edilmez. Ek olarak, DHEA bir besin takviyesi olarak üretildiğinden hükümet tarafından sıkı bir şekilde düzenlenmemektedir. Hormon miktarı bir hap veya şişeden diğerine değişebilir ve bir ürünün potansiyel olarak tehlikeli katkı maddeleri içermediğinden emin olmak mümkün değildir.

Düşük dozda DHEA (marka adı: Intrarosa) içeren bir gecelik vajinal fitil, menopoza bağlı ağrılı cinsel ilişkinin tedavisi için ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanmıştır. Vajinal DHEA ile cinsel işlevdeki iyileşmeler, postmenopozal kadınlarda düşük doz vajinal östrojen tedavisinin kullanımı ile görülenlere benzerdir.

Androjen yan etkileri ve riskleri – Testosteron tedavisi rahatsız edici yan etkilere neden olabilir. Androjenler vücutta ve yüzde saç büyümesini artırabilir ve kafa derisi saç dökülmesine, yağlı cilde, akneye, sesin geri dönüşü olmayan kalınlaşmasına, karaciğer sorunlarına ve yüksek kolesterol seviyelerine neden olabilir. Ayrıca, testosteron bir kadının vücudunda östrojene dönüştürüldüğü için meme kanseri, koroner kalp hastalığı, bacak ve akciğer pıhtıları ve inme riskinde artış olabilir. Androjen alan kadınlar yan etkiler açısından yakından izlenmelidir. Ayrıca, uzun vadeli güvenliğin bilinmediğinin de farkında olmalıdırlar.

Androjen (testosteron veya DHEA) kullanmayı düşünen kadınlar, bu tedavinin olası yan etkilerini ve risklerini sağlık uzmanlarıyla tartışmalıdır.

İlaçlar ve cihazlar — Amerika Birleşik Devletleri’nde, menopoz öncesi kadınlarda düşük cinsel arzuyu tedavi etmek için iki ilaç onaylanmıştır, bu da cinsel isteği düşük, bu da onlara sıkıntıya neden olur (“hipoaktif cinsel istek bozukluğu” olarak adlandırılır). Her ikisi de bir sağlık kuruluşu tarafından reçete edilmelidir. Cinsel isteği biraz iyileştirebilseler de ciddi yan etkileri olabilir.

Çoğu durumda, sağlık hizmeti sağlayıcıları, androjen tedavisini veya bu ilaçlardan herhangi birini denemeden önce ilişkinizi ve cinsel yaşamınızı iyileştirmek için başka şeyler denemenizi önerir. İlaç seçenekleri şunları içerir:

●Flibanserin (marka adı: Addyi) – Bu ilaç her gün aldığınız bir hap içinde gelir. Onu alan bazı kadınların yorgunluk, mide bulantısı, baş dönmesi veya baş ağrısı sorunları vardır. Alkol ve diğer bazı ilaçlar yan etki riskini artırabilir. Bir veya iki alkollü içkiniz varsa flibanserin almadan önce en az iki saat beklemelisiniz. Üç veya daha fazla içkiniz varsa, o gün hiç flibanserin almamalısınız.

●Bremelanotide (marka adı: Vyleesi) – Bu ilaç, seks yapmayı planlamadan yaklaşık 45 dakika önce kendinize verdiğiniz bir iğne şeklinde gelir. Yan etkiler mide bulantısı, kusma veya kızarmayı içerebilir (cildiniz kızardığında ve ısındığında). Yüz de dahil olmak üzere cilt bölgelerinde kalıcı olabilecek koyulaşma meydana gelebilir. Birkaç kadının kan basıncında artış olabilir. Yüksek tansiyonu veya kalp sorunları olan kadınlar bremelanotid alamazlar.

Sildenafil (marka adı: Viagra), tadalafil (marka adı: Cialis) veya vardenafil (marka adı: Levitra) dahil olmak üzere, erektil sorunları olan erkekler için yaygın olarak kullanılan ilaçların, genellikle kadınlarda cinsel işlevi normalden daha fazla iyileştirdiği gösterilmemiştir. plasebo ve genellikle tavsiye edilmez. Erektil disfonksiyon ilacının kullanımından fayda görebilecek kadınlar, antidepresan ilaçlara, özellikle seçici serotonin geri alım inhibitörlerine bağlı olarak orgazm güçlükleri geliştirenlerdir.

Kanıtlanmamış tedaviler

Bitkisel tedaviler — Pek çok kadın, cinsel istek ve zevki artırdığı reklamı yapılan, reçetesiz satılan bitkisel takviyeleri denemekle ilgilenir. Bitkisel tedavilerin güvenli ve etkili olup olmadığını değerlendirmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Bazı bitkisel takviyeler cinsel işlevi iyileştirebilir, ancak bir plasebodan daha fazla değil. Bitkilerin üretimi hükümet tarafından düzenlenmemiştir ve bir bitkisel ürünün etikette belirtilen türde ve miktarda içerik içerdiğini veya potansiyel olarak tehlikeli katkı maddeleri içermediğini bilmek her zaman mümkün değildir. Bitkisel tedavileri kullanmak isteyen kişilerin bunu dikkatli yapmaları önerilir.

Cerrahi ve lazer tedavileri – Vajinayı seks için “daha iyi” hale getirmek için cerrahi çok nadiren gereklidir. Vajina anormallikleri ile doğan kadınlar, kadın genital kesimi olanlar ve doğumdan kaynaklanan travmatik yaralanmalar olanlar, bu işlemlerde uzman bir cerrah tarafından yapılan cerrahi tedaviden yararlanabilirler.

“Vajinal gençleştirme ameliyatı” reklamlarına karşı dikkatli olmak önemlidir. Bu prosedürler maliyetli ve rahatsız edici olabilir ve kalıcı olabilen vajinal yara izi ve ağrılı cinsel ilişkiye neden olabilir. Bir kadının veya eşinin cinsel zevkini iyileştirmeleri pek olası değildir.

Menopozdan sonra vajinal kuruluk ve ağrılı cinsel ilişkiyi tedavi etmek için lazer tedavisinin kullanımı yaygın olarak duyurulmaktadır; ancak, bu genellikle tavsiye edilmez. Vajinal lazer tedavileri çok pahalıdır ve sağlık sigortası kapsamında değildir. Yaralanmalar ve yara izi oluşabilir, bu da seks ile artan ağrıya neden olur. Uzun vadeli güvenlik ve etkinlik çalışmaları eksiktir.

Posted in: