İlk Gebelik Muayenesinde Yapılan Laboratuvar Testleri

Gebelik Tanısının Kesinleştirilmesi

Ultrason muayenesi sırasında gebelik kesesibebek veya bebek kalp atışı saptanması ile gebelik tanısı kesinleştirilebilir. Bunların hiç biri gözlenmemişse;

Beta hCG. Gebelik tanısı ultrason ile kesinleştirilememişse kanda beta hCG yapılarak gebe olduğunuz kesinleştirilebilir. Ultrason ile gebelik kesesi görülebilen olgularda gebeliğin sağlığını belirlemek için beta hCG bakılması gerekli ve yararlı değildir.

Standart Panel

Son 6 ay içinde bu testler yapılmamışsa gebelik saptandığında yapılmalıdır. Son 6 ay içinde yapılmışsa tekrarlanmasına gerek yoktur.

  • Kan grubu, Rh ve IDCT. Anne adayı Rh negatif ve IDCT negatifse anne adayına 28. gebelik haftasında anti D immün globulin yapılmalıdır. Anne adayının IDCT pozitif ise bebekte ciddi klinik kansızlık ortaya çıkabilir. Bu nedenle kan grubunuzdan emin değilseniz kan grubu ve Rh ve kan grubunuz Rh negatif ise IDCT bakılmalıdır.
  • Kan sayımı ve ferritin. Kan sayımında (hemogram) ilk üç ayda Hb 11 g/dl veya Htc %33’ün altında; ikinci üç ayda Hb 10,5 g/dl veya Htc %32’nin altında olması kansızlık (anemi) olarak adlandırılır. Kadınlarda kansızlık genellikle demir eksikliğinden kaynaklanır. Son yıllarda anemi olmasa bile demir eksikliğinin saptanması için ferritin kullanılmaktadır. Demir eksikliği olmadığı halde ortalama kırmızı hücre çapı (MCV) 80 fl’den düşük ise akla talasemi gelir. Talasemi tanısı için hemoglobin elektroforezi yapılabilir.
  • Kızamıkçık (Rubella) bağışıklığının belgelenmesi. Kızamıkçık bağışıklığı hakkında kesin bilgi yoksa mutlaka Rub IgG ve Rub IgM bakılmalıdır. Rub IgG’nin pozitif olması, bağışıklığınızın olduğunu gösterir. Rıb IgM pozitif ise şu anda kızamıkçık geçiriyor olmalısınız. Bebeğe etkileri ile ilgili detaylı araştırma yapılmalıdır. Rub IgG negatif yani bağışıklığınız yoksa kızamıkçıktan korunma yolları hakkında bilgi almalı, doğumdan sonra en kısa zamanda kızamıkçık aşısı olmalısınız.
  • Suçiçeği (Varisella) bağışıklığının belgelenmesi. Bazı ülkelerin yayınlarında suçiçeği için de rubella ile aynı standartlar uygulanmaktadır. Ancak ülkemizde sağlık bakanlığı önerileri arasında varisella yoktur.
  • İdrar tetkiki. İdrarda protein, gebeliğin ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkabilecek gebelik zehirlenmesini öngörmek için bakılır. Klinikte basit yöntemlerle tetkik edilebilir.
  • İdrar kültürü. Belirti vermeyen idrar yolu enfeksiyonları gebeliğin ilerleyen dönemlerinde pyelonefrit ve erken doğum tehlikesini tetikleyebilir. Önlemek için idrar yolu enfeksiyonu tedavisi uygulanmalıdır.
  • Servikal smear. Gebelik, rahim ağzı kanserini tetikleyebildiğinden ve tedavi koşulları gebelikte değiştiğinden rahim ağzı kanseri taraması yapılmalıdır.
  • HIV. Anne adayının HIV taşıdığı saptanırsa doğumda bebeğe geçişi önlemek için bazı önlemler alınabilir.
  • Frengi (Sifilis). Gebelik sırasında sifilis olduğu saptanan olgularda uygulanan tıbbi tedaviler ile bebeğin etkilenmesi önlenebilir.
  • Hepatit B. Hepatit B taşıyıcılığı varsa bebeğe geçme riskini azaltmak için tüm anne adaylarında HBsAg bakılmalıdır. B hepatiti açısından yüksek risk taşıyanlarda (uyuşturucu kullanan, çoklu cinsel partneri bulunan, hepatit taşıyan biri ile yakın temasta olan) anti HBs ve anti HBc de bakılmalıdır.
Posted in: