İntegre Test

Integre Test, Prof. Dr. Nicholas Wald tarafından ortaya konuldu. Full Integre Test için, 1. dönemde gebenin 11.-14. haftalar arasında PAPP-A ve Free-hCG hormonlarıyla USG-NT ölçümü yapılır, 2. dönemde de 15.-22. haftalar arasında Dörtlü Test yapılır. Daha sonra tüm bu veriler, bir program içinde değerlendirilir.

Bu şekilde yapılan Full Integre Test’in belirleme değeri % 94 bulunmuştur. Bu sonuç, her 100 Down Sendromlu gebeliğin, 94’ünün yakalanması anlamına gelir. Yalnızca 6 olgu kaçırılır. Bu, oldukça yüksek bir değerdir. Ayrıca, yalancı pozitiflik de düşük olduğu için, amniosenteze giden hasta sayısı da oldukça az, hem masraflar, hem de düşük riski azalmış olacaktır.

Integre Test için, bu testlerin tamamını yapmak şart değildir. Belirtilen testlerden PAPP-A veya Free-hCG, ya da USG-NT olmadan da Integre Test ile sonuç almak olasıdır. Ultrasonografi-NT ölçümü yapılmadan, yalnızca hormon ölçümleri ile yapılan Integre Test’e, Serum Integre Test adı verilir. Integre Test içinde ölçümü yapılan parametrelerden herbiri azaldıkça, Integre Test’in verimliliği belirli oranda azalır. Prof. Dr. Jacob Canick, Integre Test’in en olumlu yönünün, esnekliği olduğunu belirtmektedir.

Posted in: