Gebelikte Anne Vücudunda Görülen Değişiklikler

Gebelik boyunca bebeğin gelişimi ve anne vücudunun buna adaptasyonu için anne adayının vücudunda bir dizi değişiklik oluşur. Organizmayı bütün halinde ilgilendiren, metabolizmayı da etkileyen bu değişiklikler bir seri olayları kapsar. İnsan vücudundaki organların çalışması, normale oranla biraz daha fazla iş görebilir şekilde düzenlenir. Bu sebepledir ki kadın organizması, gebelik devresinde, normale nazaran daha ağır yük altında kaldığı halde gelişen yeni olaylara kolaylıkla uyabilir. Ancak, çocukluk ve gençlik devrelerinde herhangi bir sebeple kalb, böbrek gibi hayati organlarında hastalık geçirmiş olanlar, gebelik esnasında meydana gelen fazla çalışmaya uyum sağlamakta zorlanabilir.

Gebeliğin oluşmasıyla beliren ve doğuma kadar etkilerini sürdüren bu değişiklikleri kavrayabilmek için, önce üreme sistemindeki değişmeleri gözden geçirmek, bilahare diğer sistemleri incelemek gerekir. Ayrıca, gebelik esnasında anne metabolizmasına ilaveten bebek metabolizması da söz konusu olduğundan, gebeler metabolizmada da belirgin değişmeler gösterirler.