Bebeğin Anne Karnında Duruş ve Tavrı

Bebeğin duruşu

Bebeğin anne karnında duruşu

Bebeğin omurgasının anne omurgası ile ilişkisine duruş (situs), bebeğin organlarının birbirine göre durumuna tavır (habitus) adı verilir. Bebeğin anne çatı kemiği içine yerleşen kısmına geliş (prezentasyon) denir.

Bebek genellikle öne kıvrık yani fleksiyon tavrında durur. Öne kıvrık bebek tavrını anlatalım. Rahim içindeki bebek tümüyle oval şekil gösterir. Bebek omurgası dışbükey kavis çizmek üzere baş göğse, kalçalar ise gövde üzerine bükülmüştür. Bu durumda bebek çenesinin kısmen göğse değdiği görülür. Dizler ve ayaklar da karın üzerinde toplanmıştır. Kollar göğüs önünde, bacaklar gövde önünde çaprazvari bükülmüştür. Arkaya kıvrık yani ekstensiyon tavrı çık nadir görülür.

Bebeğin uzun ekseni, annenin uzun ekseni ile paralellik gösterdiği zaman uzunlamasına duruş (situs longitudinalis) söz konusudur. Bebeğin uzun ekseni annenin uzun eksenini dik açı yapacak şekilde çaprazlayacak olursa yan duruştan (situs transversus) bahsedilir. Bebek ve annenin uzun eksenleri birbiri ile dar açı yapıyorsa buna çapraz duruş (situs oblikus) adı verlir.

Uzunlamasına duruşta bebeğin önde gelen kısmını baş veya makat oluşturur. Doğumların % 96’sını baş gelişi teşkil eder.