Yenidoğana Hastanede Uygulananlar

  • Yenidoğan taraması (Topuk Kanı)
  • Yenidoğan işitme taraması
  • K vitamini uygulaması
  • Hepatit B aşısı

Yenidoğan Taraması

Yenidoğan Tarama Programı kapsamında bebeğinizin Fenilketonüri, Konjenital Hipotiroidi ve Biyotinidaz Eksikliği yönünden taranması; zeka geriliği, beyin hasarları ve geri dönüşümsüz zararların oluşmasını engelleyebilir. Yenidoğan taraması için kan örneği ideal olarak doğumdan sonraki 3-5. inci günlerde alınmalıdır. Fenilketonüri taraması için bebeğin en az 48 saat beslenmiş olması gerekir. Ancak, mümkün olduğunca çok sayıda bebeğe ulaşabilmek için sağlık kurumlarında doğan bebeklerin sağlık kurumunu terk ettiği son anda kan örneği alınmaya çalışılır. Yeterince beslenmeden kan örneği alınmışsa ilk hafta içinde en yakın sağlık merkezine başvurarak tekrar kan örneği aldırmalısınız.

Yenidoğan İşitme Taraması

Bebeğinizin işitmesi ile ilgili problemlerin erken tespit edilmesine yönelik olarak hastaneden ayrılmadan önce yenidoğan işitme taraması yapılması gerekir.

Posted in: