Siğil Virüsü (HPV) ve Tipleri

Tüm dünyada HPV (siğil virüsü) görülme sıklığı ve yol açtığı sorunlar birbirine benzerdir.

Siğil virüsü, diğer adıyla HPV diğer virüslerden daha küçük bir DNA virüsüdür. Ortada kısa ve yalnızca DNA’dan oluşan bir genetik kısım ve onu çevreleyen 20 yüzlü (ikozahedral) prizmatik şekli olan bir kapsülden ibarettir. Etrafında kapsülü saran bir zarfı yoktur.

Virüsün sayılarla ifade edilen 200 farklı tipi mevcuttur. Bu tipler öncelikle bulaştıkları canlıya göre sınıflandırılır. Örneğin sığırlara bulaşan tipine sığır siğil virüsü, insanlara bulaşan tipine insan siğil virüsü (human papilloma virus – HPV) gibi adlar verilir. Bu 200 siğil virüsünden 100 kadarı insanlara bulaşabilir, yani insan siğil virüsüdür. Tipleri birbirinden ayıran, virüsün DNA’sının farklılıklar içermesidir.

Siğil virüsünün yapısı

Virüs DNA’sı üç temel bölgeye ayrılır. DNA’nın %40’ı L (Late – Geç), %45’i E (Early – Erken) ve kalanı URR (Upstream Regulatory Region – Üst Düzenleyici Bölge) kısımlarıdır. L kısmının bir bölümü L1 olarak adlandırılır. L1, virüsün çevresini saran kapsül proteininin %95 gibi büyük bir kısmını kodlar. Kullandığımız aşılar, bu kapsül proteinine karşı üretilmiş aşılardır. L2 ise kapsül proteininin geri kalan %5’ini kodlar. E kısmı ise E1, E2, E4, E6 ve E7 kısımlarından oluşur. E6 ve E7 kısımları, virüsün kanser yapma potansiyelini belirleyen kısımlardır.

Aslında tüm tipler, tüm vucut cildinde görülebilmekle birlikte, insana bulaşabilen 100 kadar insan siğil virüsü tipinden 40 tanesi cinsel organa bulaşabilir. Bazı tiplerin de el ve ayaklarda yerleşimi sıktır. Bunlar el ve ayak siğillerinin temel nedenidir.

Cinsel organa bulaşma potansiyeli fazla olan 40 virüs tipinin 15 tanesi, rahim ağzı kanseri için yüksek, 3 tanesi orta derecede risk oluşturur. Yüksek riskli virüslerden 2 tanesi diğerlerinden daha önemli olup tüm rahim ağzı kanserlerinin %75’inden sorumludur. Bunlar tip 16 ve 18’dir. Tip 6, 11, 42 ve 44 ise cinsel organa bulaştığı halde hemen hemen hiç bir zaman kansere neden olmaz.

Cinsel organa bulaştığı halde hemen hemen hiç rahim ağzı kanserine yol açmayan, Tip 6 ve 11, tüm genital siğillerin %90 ve rahim ağzı kanseri öncülü olan CIN I’lerin %20’sinden sorumludur.

HPV tipleri

HPV tiplerine göre yaptığı siğil türleri

Türkiyedeki HPV tiplerinin geniş bir seri ile ortaya konması amacı ile Türk Jinekolojik Onkoloji grubuna üye hastanelerde HPV analizi yapılan hastaların sonuçlarının geriye doğru değerlendirilmesi ve hücresel anormallik bulunan kişilerde HPV tiplerinin belirlenmesi için bir çalışma planlandı. 2006 ve 2010 yılları arasında 12 ayrı merkeze başvuran smear ve HPV analizi yapılan toplam 6388 hasta incelendi. Hastaların demografik bilgileri, smear sonuçları, HPV tipleri online olarak toplanıp analiz edildi.

Ortalama hasta yaşı 38.9±10.2 idi.

En sık görülen HPV tipleri sırasıyla HPV 16 (%32), HPV 6 (%17), HPV 11 (%9), HPV 18 (%8), HPV 31 (%6), HPV 51 (%5), HPV 33 (%3) idi.

Posted in: