Sezaryen Anestezisi

Sezaryen ameliyatı tipik olarak 3 farklı anestezi şekli ile gerçekleştirilebilir.

Genel Anestezi

Gebe kendisine verilen uyutucu ilaç ve gazların etkisi ile tamamen bilincini kaybeder ve uyur.

Genel anestezi altında gebe herhangi bir ağrı duymaz ve hissetmez. Verilen ilaç ve gazların bebeğe ulaşma ve onu da uyutma riski vardır.

Genel anestezi altında annenin soluk borusuna, solunumu desteklemek için bir boru yerleştirilir; bu da ameliyat sonrası boğaz ağrısına neden olabilir.

Spinal Anestezi

Belden omurga kemikleri arasına sokulan bir iğne yardımıyla bölgesel olarak ağrının ortadan kaldırılmasıdır.

Bu işlem sonrasında gebe tipik olarak ayak ve bacaklarını hareket ettiremez ve alt kısımda herhangi bir ağrı hissetmez. Ancak gebe uyumadığı için kendisine dokunulduğunu hisseder. Bazı gebeler, bu dokunma hissini ağrı hissi ile karıştırırlar ve huzursuz olabilirler. Spinal anestezi sonrası bazı hastalarda baş ağrısı ortaya çıkabilir ancak bu durum genellikle kısa sürede kendiliğinden geçer.

Spinal anestezide gebe uyumadığı için bebeğini görebilir, dokunabilir ve ona yapılan bakım işlemlerini görebilir. Spinal anestezi sonrasında gebenin bacak ve ayak hareketlerinin yerine gelmesi 3-5 saati bulabilir. Spinal anestezide uyutucu ilaçların bebeğe geçme riski yoktur.

Epidural Anestezi

Spinal anestezi gibi yapılır ancak bacak ve ayak hareketleri kaybolmaz. Spinal anesteziden farklı olarak ilgili aralığa bir kanül yerleştirilir ve bu kanül yardımıyla ağrı hissedildiği sürece ilaç vermek mümkün olur.

Aslında hem vajinal doğum hem de sezaryen için en ideal anestezi tipidir. Spinal anestezi için geçerli olan riskler ve sorunlar epidural analjezi için de geçerlidir ancak işlem teknik olarak spinal anesteziye oranla daha zordur.

Spinal anesteziye göre daha uzun süreli ağrı kontrolüne izin verir.

Anestezi Seçimi

  • Anne için en güvenli
  • Bebeğe en az zararlı
  • Doğum hekimine en iyi çalışma imkanı sağlayan yöntem olmalıdır.
Posted in: