Gebelikte Yumurtalıklarda Oluşan Değişiklikler

Gebeliğin oluşması ile yumurtalıklarda büyük değişiklikler göze çarpar. Rahmin büyümesine paralel olarak her iki yumurtalık (yumurtalık kanallarıyla beraber) yukarıya yükselir. Bu şekilde eski yerlerinden bir miktar uzaklaşırlar.

Ancak en son yumurtlamanızdan kalan yumurta kalıntısı sarı bir tümsek olarak görünür. Bu oluşuma tıp dilinde gebelik sarı cismi (korpus luteum) adı verilir. Gebeliğin başlamasıyla bu oluşum daha da büyüyerek 2. ay sonlarına kadar progesteron ve az miktarda östrojen salgılar. Bu hormonla gebeliğin devamında ana rolü oynar. Gebelik sarı cismi 3. gebelik ayı başından itibaren hormon salgılama görevini plasentaya devrederek hacimce küçülür ve sonunda kaybolur.

Gebelik esnasında, değişen hormonal etki ile kadında (her ay tekrarlanan) yumurtlama olayı durur.

Döllenmenin olduğu tarafa isabet eden yumurtalık kanalı, bu olayı takiben kendine özgü hareketlerle döllenmiş yumurtayı rahim boşluğuna ileterek gebelikteki rolünü başarı ile tamamlar. Gebelik ilerlerken (ana olay rahimde seyretmesine rağmen) her iki yumurtalık kanalında da hacim bakımından değişme meydana gelir. Çapları artarak tüpler kısmen kalınlaşırlar. Bu kalınlaşma daha çok damarlanma artışına bağlıdır. Gebe olmayan bir kadında yumurtalık kanallarının, rahim yanlarında serbestçe hareket etmesine karşılık, gebeliğin ilerlemesiyle (rahmin yükselişine paralel olarak) sarkık durum gösterirler. Damar artımı sebebiyle kanallar kalınlaşma yanında ileri derecede de yumuşamışlardır.

Posted in: