Gebelik Sürecinde Unutulmaması Gereken Kontroller

Gebelikte bir doktora ilk kez gidersiniz sizden bu güne kadar yapılan testlerinizi göstermenizi isteyecektir. Özellikle önemli ve test ve işlemlerinizin listesini ve yapılış tarihini bu yazıda bulabilirsiniz.

5 Hafta

Gebeliğin ilk kez ultrason ile görülmesi

6-7 Hafta

Kalp atışının ilk kez görülmesi

8-10 Hafta

 • TİT (Tam İdrar Tetkiki)
 • Kan sayımı (Hemogram), Demir, demir bağlama kapasitesi, ferritin
 • Hepatit testleri. HBsAg, Anti HBs, HCV
 • Toxoplazma testleri. Toxo IgG, toxo IgM
 • Kızamıkçık testi. Rub IgG, rub IgM
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar. VDRL (RPR), HIV
 • Sitomegalovirus enfeksiyonu. CMV IgG, IgM
 • Anne ve baba adayının kan grupları, IDCT
 • Tiroid fonksiyon testleri. TSH, FT3, FT4
 • AKŞ, HbA1c, gerekli ise OGTT
 • Karaciğer fonksiyon testleri. SGOT, SGPT
 • Böbrek fonksiyon testleri. Üre (BUN), kreatinin

11-14 Hafta

 • İkili tarama testi (11-14 hafta)
 • Serbest Fetal DNA testi (10-16 hafta)
 • Ultrason ile ense cildi saydamlığı (NT), doppler ile duktus arteriozus kan akımı

14-16 Hafta

Bebek cinsiyetinin görülmesi

16-18 Hafta

 • Üçlü tarama testi (16-18 hafta)
 • Dörtlü tarama testi (16-18 hafta)
 • Gerekli ise amniyosentez
 • TİT (Tam İdrar Tetkiki), İKAB (idrar kültür antibiyogramı)
 • Kan sayımı (Hemogram)

18-22 Hafta

 • Fetal muayene (detaylı ultrason)
 • Servikal uzunluk ölçümü

22-24 Hafta

 • 1. tetanoz aşısı
 • İndirekt coombs testi ve Anti D iğnesi (IDCT – Rh uyuşmazlığı varsa),
 • Doppler ultrason ile uterin arter kan akımı

24-28 Hafta

 • 2. tetanoz aşısı
 • Oral glukoz tolerans testi (şeker yükleme testi)

32 Hafta

 • Doğum öncesi izni veya çalışabilir raporu

28-35 Hafta

 • Fetal büyümenin izlenmesi
 • TİT (Tam İdrar Tetkiki)
 • Kan sayımı (Hemogram)

37. Hafta

 • Doğum öncesi izni alınması şart olan gebelik haftası. Bundan sonra çalışmanız durumunda doğum sonrası iznine eklemeniz mümkün değil.

38. Hafta

 • Erken doğum sınırı

36-40 Hafta

 • Fetal monitörizasyon (NST),
 • TİT (Tam İdrar Tetkiki)
 • Kan sayımı (Hemogram)
 • Kanama zamanı, pıhtılaşma zamanı, APTT, PT
Posted in: