Erkek Üreme Organları

Erkek Üreme organları, iç ve dış üreme organları olarak tanımlanır.

Erkek İç Üreme Organları

Erkek üreme organları

Dış Üreme Organları

  • Penis
  • Hayaların torbaları (skrotum)

Penis

İdrar kanalının çevresini saran, süngerimsi özel bir doku yapı ve kan damarlarından oluşan erkek dış üreme organıdır. Cinsel uyarı sırasında penis kanla dolarak sertleşir ve kalınlaşır. Buna ereksiyon adı verilir. Penisin ortasından idrar yolu geçer. İdrar yolu, hem idrarın hem de meninin atılması için kullanılır. Cinsel birleşmede erkek tohum hücrelerinin hazneye atılmasını sağlayan taşıyıcı bir görevi vardır. Penis içindeki bu yola idrar ve meni farklı yollar ile gelir. İdrar atılırken meni yolu, meni atılırken idrar yolu kapanır.

Skrotum (Haya Torbaları)

Hayaları saran deri torbadır. Hayaları vücut dışında belli sıcaklıkta muhafaza etmeye yararlar.

İç Üreme Organları

  • Testisler (Hayalar)
  • Epididimler
  • Sperm kanalları (Tohum kanalları)
  • Meni kesecikleri (Semen kesecikleri)
  • Prostat
  • Üretra, (boşaltım yolu, idrar yolu ve meni kanalı)

Testisler (Erkek yumurtalığı, hayalar, erkeklik bezi)

Haya torbaları içinde yerleşmiş, erkeklik hormonu ve erkek tohum hücrelerini üreten üreme organlarıdır. Sağda ve solda birer tane bulunur. Testislerden birinin diğerinden daha aşağıda olması normaldir.

İki önemli görevi vardır;

  • Spermi (erkek tohum hücresi) geliştirmek ve tohum kanalına taşınmasını sağlamak.
  • Erkek cinsiyet hormonları olan testosteronu salgılamaktır.

Testislerde erkek üreme hücreleri (spermler) yapılır. Sperm üretimi, ergenlik ile başlar ve yaşam boyu devam eder.

Hipofiz bezinden çıkan hormonal uyarı ile testisler erkeklik hormonu olan testosteronu salgılarlar. Testosteron hormonu testislerden sperm yapımını uyarır. Testosteron hormonunun, erkek beden yapısını oluşturma, vücudun tüylenmesi, kasları geliştirme, sesi kalınlaştırma gibi görevleri vardır.

Epididimler

Testislerde üretilen tohum hücrelerinin (spermlerin) sperm kanallarına ulaşmadan önce geçtikleri ve olgunlaşmak için depolandıkları toplayıcı bölümdür.

Sperm Kanalları (Tohum Kanalları, Vaz Deferens)

Spermlerin, testislerden çıktıktan sonra meni keseciğine ulaşmak için geçtikleri kanaldır. Her iki testisin toplayıcı bölümlerinden çıkarak yukarı doğru uzanırlar.

Meni Kesecikleri (Semen Kesecikleri)

İdrar torbasının iki yanında erkek tohum hücrelerinin dışarı atılmak için toplanıp bekledikleri iki küçük keseciktir. Spermlere prostat salgısı ve meni keseciklerinin salgıları eklenir. İçinde sperm bulunan bu sıvıya ejakülat sıvısı veya meni adı verilir. Meni atılana kadar meni keseciğinde bekler. Erkek tohum hücreleri, bu sıvı içinde beslenir ve hareket ederler.

Prostat

İdrar torbasının hemen altında yer alan, erkek tohum hücrelerinin hareketini artırıcı sıvı salgılayan bir organdır. Salgıladığı sıvı, meninin bir bölümünü oluşturur ve cinsel ilişki sırasında kadının haznesindeki kimyasal ortamı erkek tohum hücrelerinin hareketine uygun hale getirir.

Üretra (Boşaltım Yolu, İdrar Yolu ve Meni Kanalı)

Meni idrar kanalı içine boşalıp, dışarıya atılır. Buna ejakülasyon (boşalma) denir.

https://www.youtube.com/watch?v=bUS_AVut0Es

Posted in: