Asetaminofen

Diğer adıyla parasetamol.

2014 yılında JAMA dergisinde yayınlanmış bir yazıya göre gebelik sırasında parasetamol kullanan anne adaylarının çocukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite (ADHD) için artmış risk altındadır.

Bu çocuklarda hiperaktivite görülme olasılığı %37, ADHD reçetesi alma olasılığı %29 ve ADHD belirtileri gösterme olasılığı %13 oranında daha yüksektir.

Yalnızca tek bir araştırma olduğundan bazı konular çok dikkate alınmamıştır. Örneğin bu ilaçların ne kadar uzun süre ve hangi dozda kullanıldığı, anne adaylarının başka hangi ilaçları aldıkları, anne veya babada bu tip sorunların olup olmadığı, ilacı almaya neden olan hastalığın çocukta ADHD görülme sıklığına etkili olup olmadığı dikkate alınmamıştır. Bu konuda daha fazla çalışma yayınlanana kadar gebelerde asetaminofen kullanılmaya devam edecektir.