3-4 Boyutlu Ultrason

Üç boyutlu ultrason, bize baktığımız bebeğin üç boyutlu bir fotoğrafını verir. Ultrason dönüştürücüsü bebekten ince kesitler halinde bir çok görüntü alır. Bilgisayar ile işlenen bu görüntüler üç boyutlu bir görünüme dönüştürülür. Bu yöntemle normal ultrason cihazları ile alınamayan görüntüler elde edilebilir. Üç boyutlu ultrason üzerindeki araştırmalar hızla tamamlanmış ve bu gün kliniklerde yaygın kullanımı başlamıştır. Daha iyi görüntü veren daha hızlı aletler de kullanıma girmeye devam etmektedir. Üç boyutlu ultrason görüntüleri elde etmek için dönüştürücüler ve görüntüleri işleyen bilgisayarlar hızla gelişmektedir.

3D USG

3D USG bebek yüzü

Üç boyutlu ultrason ile yapılan yayınlar giderek artmaktadır. Bebeğe ait pekçok organ hastalığının üç boyutlu görüntüleri yaygınlaşmaktadır. Dışarıdan görülebilen yarık dudak, damak ve altı parmaklılık gibi hastalıkların üç boyutlu ultrason ile görüntüleri daha anlaşılırdır. Diğer yandan kulak düzeylerinin normalden daha aşağıda olması, yüz şekil bozuklukları ve ayak şekil bozuklukları gibi kendi başına bir hastalık olmadığı halde bazı hastalıkların belirtisi olabilen hafif bozukluklar da daha rahat tanınabilmektedir. Kalp ile ilgili hastalıkların üç boyutlu ultrason ile tanısına ait araştırmalar halen devam etmektedir. Ancak halen iyi bir üç boyutlu fotoğraf almayı engelleyen bazı faktörler olabilmektedir. Bunlar arasında bebeği çevreleyen sıvı miktarının yetersizliği, annenin şişman olması ve bebeğin pozisyonu sayılabilir.

Dört boyutlu ultrason ise üç boyutlu ultrasonun hareketli olarak izlenmesidir. Özellikle erken haftalarda bebek vücudunun, geç haftalarda yüzünün hareketlerini incelemek oldukça etkileyicidir. Bu annelerin doğumdan önce bebekleri ile duygusal ilişkiler kurması için bulunmaz fırsattır. Bu sayede ultrason giderek tıbbi bir cihaz olmanın dışında eğlence aracı haline gelmektedir.

Ancak üç veya dört boyutlu ultrason, eskiden beri kullandığımız ultrasonun yerini alamaz. Ancak aynı doppler gibi ultrasona bir ek özellik olmaya devam edecektir. Halen tüm tanılar normal ultrason ile konmaktadır. Üç boyutlu ultrason ise bebeğin gelişimi esnasında nasıl göründüğünü bize öğretti.

Aslında 2 boyutlu ultrasonografi yüksek standartta 2. Trimestre Ayrıntılı  Fetal Anomali Taraması  için yeterli bir metoddur. Ancak 3 ve 4 boyutlu ultrasonografi ile ek olarak şu avantajlar sağlanabilir:

  • Bebek profilinde orta hattın hatasız belirlenmesi
  • Doktor açısından da tek bir üç boyutlu görüntüden pek çok normal ultrason görüntüsü elde edilebilmesi iyi bir özelliktir. Uygun olmayan bebek pozisyonunda orta hat beyin ve arka beyin yapılarının gösterilmesi
  • Bebek kaburgalarının gösterilmesi
  • Bebek damak yapısının gösterilmesi
  • Bebeğe ait yüzeyel kısımların (kulak, burun, ağız, yüz, el ve ayak parmakları, tümöral kitleler) gösterilmesi
  • Plasenta damar mimarisinin gösterilmesi
  • Atan kalbin 3 boyutlu incelenmesi
  • Bonding. İyi bir üç boyutlu görüntü aile için çok etkileyicidir. Aile ile bebek arasında sıkı bir sevgi bağı oluşturulabilir.
  • Üç boyutlu ultrasonlar ile cisimlerin hacimleri daha iyi hesaplanabilir.
  • Bebeğin organ hastalıkları daha anlaşılır olarak görüntülenebilir.

Posted in: