Konvülziyon (Nöbet)

Gebelik zehirlenmesi olduğu bilinen bir hastada konvülzyon (nöbet), koma veya her ikisinin ortaya çıkmasına eklampsi denir.

Tüm eklampsilerin yarısı gebelikte, dörtte biri doğumda ve dörtte biri doğum sonrası dönemde ortaya çıkar.

Hastaların küçük bir bölümünde hipertansiyon ve proteinüri yoktur.

Doğum sonrası nöbetler 2 hafta içinde ortaya çıkabilir. Eklampsi nöbetleri öncesinde genellikle aura, üst karında ağrı, endişe hali ve refleks artışı söz konusu ise de bu bulgular çok belirgin olmayabilir. Nöbetler, ağız çevresinde, yüzde çekilmelerle başlar. Daha sonra yaygın kasılmalar ortaya çıkar. Ortalama 1 dakika sürer. Nöbet sırasında solunum durur. Hemen tedavi edilmesi gereken acil bir durumdur.

Posted in: