Gün Aşımı

Son adet tarihinin ilk gününden 280 gün sonra doğum yapmanız beklenir. Bu süre 40 hafta yani her biri 30’ar günden oluşan 9 ay ve 10 gündür. Beklenen doğum tarihinin üzerinden 2 hafta geçmiş (42 hafta) ve doğum gerçekleşmemişse gün aşımı olarak kabul edilir.

Postmatürite sendromu gün aşımı ile geç doğan yenidoğanı tanımlamak için doğum sonrası kullanılan bir tanıdır.

Doğumun uzun sürmesi ve cerrahi yöntemlerle doğum riski, bebekte ise doğum sırasında ani ölüm riski artar. Bu durumda olası riskleri ortadan kaldırmak için doğum şekli tekrar değerlendirilmelidir.

Posted in: