Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberine Göre Gebelik İzlemi

Gebelik izlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından 2008 yılında yayınlanan ve 2014 yılında yeniden düzenlenen Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberine uygun olarak yapılır. İzlemlerde eğitim, danışmanlık, fizik muayene laboratuvar testleri vb. işlemler yer almaktadır.

Anne adayının sağlıklı bir gebelik geçirebilmesi, kendi ve bebeğinin sağlığını koruyabilmesi, riskli durumların erken dönemde fark edilebilmesi için gebelik süresince en az 4 kez sağlık kontrolüne gitmesi önemlidir.

Gebe izlemleri en az aşağıdaki haftalarda yapılmalıdır;

  • Gebeliğin ilk 14 haftası içinde
  • 18-24. haftaları arasında
  • 28-32. haftaları arasında
  • 36-38. Haftaları arasında
Posted in: